2023-08-24 13:13Pressmeddelande

Detta blir hyran för en lägenhet på Teglagården

Under torsdagens nämndssammanträde presenterades ett förslag om hyror på kommunens nya särskilda boende Teglagården. Omsorgsnämnden valde att gå på det presenterade förslaget som förhandlats fram tillsammans med hyresgästföreningen.

Hyran som förhandlats fram är 7 501 kronor/månad för en lägenhet. På Teglagården finns det även 8 stycken LSS-lägenheter och här har hyran förhandlats fram till 7 584 kronor/månad för en mindre lägenhet och 11 417 kronor/månad för en större lägenhet.  

– 2018 beslutade omsorgsnämnden att subventionera de hyror som överstiger taket för särskilda bostadstillägg, som för närvarande är 7 500 kronor. Det betyder att om en hyra är högre än 7 500 kronor går kommunen in och finansierar den resterande delen, berättar Michael Karlsson omsorgsnämndens ordförande.

Utredningar och förhandlingar har gjort att hyran beslutas nära inpå inflyttning.

– Med anledning av detta har vi även beslutat att hyran inte ska träda i kraft förrän 1 januari 2024 för de som bor på något annat av kommunens boende. För de som flyttar från eget boende träder hyran i kraft direkt, fortsätter Michael.

Ett boende i framkant

Att hyran på Teglagården blir högre än på något av de andra särskilda boenden i kommunen var väntat.

– Teglagården är en unik produkt. Så att hyran skulle bli högre var vi såklart medvetna om. Vårt nya äldreboende är ett boende i framkant där livskvaliteten är i fokus. Detta ser man bland annat i den teknik som huset är utrustat med.  Ett exempel är den dynamiska belysningen som automatiskt anpassar ljusets styrka under dygnets timmar. Ljuskonceptet har visat sig vara till bra hjälp för de som är dementa och kanske har problem med dygnsuppfattningen, säger Pernilla Magnusson förvaltningschef på omsorgen.

De som bor på ett särskilt boende har rätt att ansöka om bostadstillägg. Tillägget beräknas på inkomst och övriga tillgångar.

– I slutändan kommer det såklart skilja sig åt vad en person betalar för en lägenhet på Teglagården med tanke på bostadstillägget. Även om grundkostnaden är den samma, avslutar Pernilla.


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.


Kontaktpersoner

Pernilla Magnusson
Förvaltningschef omsorgen
Pernilla Magnusson