2018-05-31 08:00Pressmeddelande

Det viktigaste är att ha ett stort hjärta

null

”Det har alltid fallit sig naturligt för mig. Jag lär mig mycket av barnen som bor hemma och i mitt jobb som resursassistent och lärare. Sambon var avlastningshem när vi träffades, så vi fortsatte att vara det när vi flyttade ihop. Våra grannar är också familjehem – vi blev inspirerade av dem och sökte.” säger Regine som är familjehem.

Idag är det brist på familjehem i stora delar av Sverige, likväl som i Skara. För att vara familjehem behöver det finnas en trygg vuxen som är känslomässigt närvarande. Om man är ensamstående eller har partner, har hemmaboende eller utflugna barn spelar ingen roll.

– Att vara familjehem är till största delen en stor glädjekälla. Jag får följa med både i framgång och motvind. Det kan vara ett prov som går bra eller något annat där barnet får växa som människa. Som familjehem är vi välkomnande och trygga. Jag vet också att man behöver ha tålamod, ett stort hjärta och en förmåga att reflektera, säger Regine.

Relationen med biologiska föräldrar

Barnen som behöver familjehem kan komma att stanna bara några dagar till hela uppväxten. Samhället har blivit bättre på att se barnens behov och därför är också behovet av familjehem större än vad det har varit ur ett historiskt perspektiv. Utgångspunkten är ofta att de biologiska föräldrarna ska kunna återfå den dagliga omsorgen i ett senare skede. Här jobbar socialtjänsten i Skara på att stärka de biologiska föräldrarnas förmåga, genom exempelvis öppenvårdsinsatser eller att samarbeta med andra samhällsfunktioner för att minska behovet av familjehem.

– Vi har alltid försökt bygga goda relationer med barnets biologiska föräldrar. Barnet kan bära på mycket och jag kan som vuxen få höra riktigt svåra saker. Ibland blir jag ledsen för barnets skull, men jag får inte ta det personligt. Det är ett uttryck för något annat, ett rop på hjälp. Jag behöver kunna vägleda barnet ur det och många lösningar har man redan, men ibland får jag vara kreativ. Det viktiga är att hitta tid ihop och låta känslor vara okej, menar Regine.

Handledning och samarbete med kommunen

Alla familjehem får utbildning, allra helst innan placeringen men ofta blir det under tiden man är familjehem. Familjehemssekreterarna ger också individuellt anpassad handledning. Om det finns behov av extern handledning får man det.

– Vi har alltid haft ett väldigt bra samarbete med kommunen och fått stöd. Vi har kunnat ringa när som helst. Det finns mycket man kan behöva fråga om, till exempel om vård eller skola för barnet, säger Regine av erfarenhet.

Om placeringen inte fungerar

Familjehemssekreterarna arbetar både med rekrytering av nya familjehem och stöd till de som redan är familjehem. Barnets behov och familjehemmets resurser behöver passa varandra. Trots att det alltid är ett arbete att matcha ihop barn med familjehem så klickar det inte alltid, då stöttar familjehemssekreterarna och ibland blir det en omplacering.

– Jag har lärt mig under resans gång att stoppa i tid. En gång fungerade inte en placering, då gäller det att se sin begränsning och säga stopp. Jag pratade med kommunen och det löste sig för alla, säger Regine.

Hela familjen är familjehem

Det är inget sju till fyrajobb att vara familjehem. Det vet Regine som har haft flera placeringar genom åren. Hemma hos Regine och hennes sambo har det alltid varit många barn, egna från tidigare relationer och familjehemsplacerade barn. Att låta alla i familjen vara engagerade och involverade är något Regine har satt värde på.

– Det är viktigt att involvera hela familjen. Jag och min sambos vuxna barn är också engagerade, eftersom barnet som kommer är deras extrasyskon också. Vi är tillsammans en familj, alla är alltid medräknade i allt vi gör. Som vuxna kan vi behöva andas emellanåt, den tiden måste vi också hitta. Det viktigaste är att ha ett stort hjärta, avslutar Regine.

Att bli familjehem

Att göra en ansökanlänk till annan webbplats betyder att man vill veta mer, men man åtar sig ingenting. Den 18 juni kl. 17-19 är det informationskväll i Viktoriagården i Skara. Du som vill veta mer om att vara familjehem är välkommen.


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.


Kontaktpersoner

Peter Blom
Utvecklingsledare
Peter Blom
Linda Esseholt Hermansson
Kommundirektör
Linda Esseholt Hermansson
Ylva Pettersson
Oppositionsråd
Ylva Pettersson
Pernilla Magnusson
Förvaltningschef omsorgen
Pernilla Magnusson
Mats Flygelholm
Förvaltningschef service och teknik
Mats Flygelholm
Carolina Esping
Utvecklingschef
Carolina Esping
Mikael Hätting
Kommunjurist
Mikael Hätting
Säkerhetssamordnare
Rebecca Bergelin
Fritidschef
Camilla Helander
Verksamhetsutvecklare kultur
Johan Frick
Marie Wennerholm
Besöksnäringsstrateg
Marie Wennerholm
Peter Gustavsson
Verksamhetsutvecklare
Peter Gustavsson
Maria Vretemark
Fil dr, 1:e antikvarie
Maria Vretemark
Kommunikationsenheten