2021-04-06 11:00Pressmeddelande

Delar av förskolan Myrstacken stänger

null

Med anledning av smittspridning av covid-19 på förskolan Myrstacken kommer avdelningarna i Paviljongen att vara stängda 7-9 april. Flera som vistats på förskolan Myrstacken har bekräftats med covid-19 och därför provtas nu alla medarbetare oavsett om de har symtom eller inte.

– Läget är ansträngt just nu med nästan alla medarbetare hemma i väntan på provsvar och vi kan därför inte hålla öppet onsdag, torsdag eller fredag den här veckan. Medan Paviljongen är stängd kommer man att göra hygienstäd för att få bort virus från kontaktytorna, säger Ulrika Kragner, barn- och utbildningsförvaltningens biträdande förvaltningschef.

Alla vårdnadshavare har fått information om läget och, oavsett avdelning på förskolan Myrstacken, behöver man ha sina barn hemma resten av veckan. Har man ett samhällsviktigt jobb och är i behov av barnomsorg måste man själv kontakta förskolan. Det är respektive arbetsgivare som gör bedömningen om ett jobb är samhällsviktigt, och då utifrån Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps definition.

– Det är tufft just nu och vi ser att smittspridningen tar fart igen i Skara. För att värna om både barnens och medarbetarnas hälsa vidtar vi därför alla dessa åtgärder som ett samlat grepp. Det är jätteviktigt att alla hjälps åt med det de kan för att bromsa smittspridningen. Ett extra tack till alla vårdnadshavare och medarbetare som tar ansvar och kämpar på i den här ansträngda situationen, avslutar Ulrika.


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.


Kontaktpersoner

Peter Blom
Utvecklingsledare
Peter Blom
Linda Esseholt Hermansson
Kommundirektör
Linda Esseholt Hermansson
Ylva Pettersson
Oppositionsråd
Ylva Pettersson
Pernilla Magnusson
Förvaltningschef omsorgen
Pernilla Magnusson
Mats Flygelholm
Förvaltningschef service och teknik
Mats Flygelholm
Carolina Esping
Utvecklingschef
Carolina Esping
Mikael Hätting
Kommunjurist
Mikael Hätting
Säkerhetssamordnare
Rebecca Bergelin
Utvecklingsledare
Camilla Helander
Verksamhetsutvecklare kultur
Johan Frick
Marie Wennerholm
Besöksnäringsstrateg
Marie Wennerholm
Peter Gustavsson
Verksamhetsutvecklare
Peter Gustavsson
Maria Vretemark
Fil dr, 1:e antikvarie
Maria Vretemark
Kommunikationsenheten