2020-12-11 11:35Pressmeddelande

Deklaration för stark demokrati i Skara kommun

null

Vid mötet den 9 december ställde kommunstyrelsen sig bakom en deklaration för en stark demokrati och kommunfullmäktiges presidium undertecknade densamma. I deklarationen finns flera punkter som kommunen ska genomföra under 2021 för att uppfylla åtagandena i deklarationen. Deklarationen är framtagen av kommittén Demokratin 100 år, som är utsedd av regeringen.

– Deklarationen ska bidra till att demokratin står sig stark även i framtiden, att fler får kunskap och blir medveten om det demokratiska systemet. Arbetet ska också bidra till att öka alla människors delaktighet, ett gott samtalsklimat och en god människosyn i samhället, säger kommunfullmäktiges ordförande Jan-Olof Bohlin (M).

De sju aktiviteterna som ska genomföras 2021 involverar både förtroendevalda och anställda i kommunen. Bland annat handlar det om utbildning i exempelvis barnkonventionen, den politiska organisationen och de demokratiska processerna.

– För invånarna handlar det om fortsatta medborgardialoger i samband med den nya översiktsplanen men också en demokrativecka i september för att uppmärksamma att Skara kommun firar 50 år i sin nuvarande geografiska form och att den allmänna rösträtten firar 100 år, säger kommunalråd Ylva Petterson (M).

Vid sidan av arbetet med aktiviteterna i deklarationen ska kommunen också utreda frågan om ett ungdomsråd.

– Det är riktigt roligt att få vara med och utveckla den lokala demokratin och möjligheterna för fler invånare att hitta sätt att engagera sig. Det känns fantastiskt bra att kommunen nu tillsammans kraftsamlar kring demokratiuppdraget, säger Nadja Wahlborg, utvecklingsledare med särskilt fokus på demokrati, mänskliga rättigheter och landsbygdsutveckling.


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.


Kontaktpersoner

Peter Blom
Utvecklingsledare
Peter Blom
Linda Esseholt Hermansson
Kommundirektör
Linda Esseholt Hermansson
Ylva Pettersson
Oppositionsråd
Ylva Pettersson
Pernilla Magnusson
Förvaltningschef omsorgen
Pernilla Magnusson
Mats Flygelholm
Förvaltningschef service och teknik
Mats Flygelholm
Carolina Esping
Utvecklingschef
Carolina Esping
Mikael Hätting
Kommunjurist
Mikael Hätting
Säkerhetssamordnare
Rebecca Bergelin
Utvecklingsledare
Camilla Helander
Verksamhetsutvecklare kultur
Johan Frick
Marie Wennerholm
Besöksnäringsstrateg
Marie Wennerholm
Peter Gustavsson
Verksamhetsutvecklare
Peter Gustavsson
Maria Vretemark
Fil dr, 1:e antikvarie
Maria Vretemark
Kommunikationsenheten