2016-06-28 10:35Pressmeddelande

De allra flesta är nöjda med skolskjutsarna i Skara

null

Drygt 90% av dem som besvarat kommunens skolskjutsenkät har svarat att skolskjutsen fungerar ganska bra eller mycket bra för deras barn.

- Det är glädjande att de allra flesta tycker att det fungerar bra, säger Frida Alfredsson, trafikplanerare för skolskjuts i Skara.

Inför höstterminen 2015 började ett nytt avtal att gälla för den egenupphandlade skolbusstrafiken. Det är runt 70% av de 450 skolskjutsberättigade skolbarnen i Skara som i huvudsak åker med dessa bussar. Det blev flera nya entreprenörer och nya förare på många turer, så första läsåret får ses som ett bra resultat. Övriga skolskjutsberättigade barn åker med Västtrafiks bussar och några åker med taxi.

Knappt 3% uppger att skolskjutsarna fungerar mycket bristfälligt.

- Vi vet att det finns föräldrar som upplever att skolskjutsen kunde fungera bättre, säger Frida Alfredsson.

Inför höstterminen kommer svaren att gås igenom mer noggrant, exempelvis de skrivna kommentarer som lämnats om vägar, trafik, busshållplatser, fordon och förare. Här finns både klagomål, önskemål och beröm.

- Tack alla ni som svarat, det ger oss ett underlag att använda i kommande planering, avslutar Frida.

Det är 225 föräldrar som besvarat webbenkäten om skolskjutsar i Skara för läsåret 2015/16. De har kontaktats via mejladresser i skolportalen Dexter. Svaren som lämnats är anonyma. Undersökningen kommer att genomföras årligen.


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.


Kontaktpersoner

Peter Blom
Utvecklingsledare
Peter Blom
Linda Esseholt Hermansson
Kommundirektör
Linda Esseholt Hermansson
Ylva Pettersson
Oppositionsråd
Ylva Pettersson
Pernilla Magnusson
Förvaltningschef omsorgen
Pernilla Magnusson
Mats Flygelholm
Förvaltningschef service och teknik
Mats Flygelholm
Carolina Esping
Utvecklingschef
Carolina Esping
Mikael Hätting
Kommunjurist
Mikael Hätting
Säkerhetssamordnare
Rebecca Bergelin
Utvecklingsledare
Camilla Helander
Verksamhetsutvecklare kultur
Johan Frick
Marie Wennerholm
Besöksnäringsstrateg
Marie Wennerholm
Peter Gustavsson
Verksamhetsutvecklare
Peter Gustavsson
Maria Vretemark
Fil dr, 1:e antikvarie
Maria Vretemark
Kommunikationsenheten