2018-04-13 15:59Pressmeddelande

Dags för årets skräpjakt - skräpplockarvecka i Skara 16-22 april

null

Kampanjen Håll Sverige rent anordnar varje år en skräpplockarvecka.

I Skara har nu 11 förskolor och 4 grundskolor samt en avdelning inom kommunen anmält sig för att deltaga. Sammanlagt kommer 1040 barn och 184 vuxna delta i kampanjen. I år satsar Skara kommun också på information vid återvinningsstationer och en instagramtävling.

- När det gäller nedskräpning är det ofta barnen som lär oss vuxna hur man ska bete sig. Under Skräpplockarveckan hoppas vi därför att fler vuxna vill vara med att ta sitt ansvar. Det kan man göra genom att återvinna mer, sortera rätt, panta flaskor eller plogga, det vill säga plocka skräp under joggingturen, säger miljöstrateg Abbe Sahli.

Fakta om skräp

Nedskräpning är ett problem som rymmer hela hållbarhetsbegreppet. Skräpet påverkar miljön genom läckage av farliga ämnen, genom att både djur och människor skadas av skräp och genom att det är fult och störande. Det påverkar vår ekonomi genom att det kostar att städa upp. Och det påverkar sociala aspekter genom att nedskräpade miljöer inger en känsla av otrygghet.

Aktviteter

16/414-16 Vad slänger man var?
Återvinningsstationen i Axvall.
Miljöstrateg Abbe Sahli medverkar

17/416-18 Vad slänger man var?
Återvinningsstationen vid Katedralskolan i Skara
Miljöstrateg Abbe Sahli medverkar

16/4-20/4 Barn och vuxna på förskolor och skolor plockar skräp

16/4-22/4 Instagramtävling: Bästa bilden på skräpjakt i Skara  #skräpjaktenskara2018

Satsningen på Skräpplockarveckan är en del i kommunens systematiska miljöarbete.

Kontaktperson

Abbe Sahli, miljöstrateg
Telefon 0511-321 67
abbe.sahli@skara.se


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.


Kontaktpersoner

Peter Blom
Utvecklingsledare
Peter Blom
Linda Esseholt Hermansson
Kommundirektör
Linda Esseholt Hermansson
Ylva Pettersson
Oppositionsråd
Ylva Pettersson
Pernilla Magnusson
Förvaltningschef omsorgen
Pernilla Magnusson
Mats Flygelholm
Förvaltningschef service och teknik
Mats Flygelholm
Carolina Esping
Utvecklingschef
Carolina Esping
Mikael Hätting
Kommunjurist
Mikael Hätting
Säkerhetssamordnare
Rebecca Bergelin
Fritidschef
Camilla Helander
Verksamhetsutvecklare kultur
Johan Frick
Marie Wennerholm
Besöksnäringsstrateg
Marie Wennerholm
Peter Gustavsson
Verksamhetsutvecklare
Peter Gustavsson
Maria Vretemark
Fil dr, 1:e antikvarie
Maria Vretemark
Kommunikationsenheten