2021-03-31 10:55Pressmeddelande

Dags att söka till sommarens feriepraktik i Skara

null

På skärtorsdag öppnar ansökan till årets feriepraktik i Skara kommun. Mellan 1- 15 april kan ungdomar födda 2004 - 2005 och folkbordförda i Skara kommun söka till kommunens feriepraktik. Skaras ungdomar kan genom tre veckors feriepraktik få testa på arbetsuppgifter inom kommunal verksamhet.

Feriepraktik är för många ungdomar den första kontakten med arbetslivet och en möjlighet att testa på ett yrke och tjänar egna pengar. Det är också ett sätt för kommunen att visa upp sina verksamheter och visa på den bredd på arbetsuppgifter som finns i en kommun. I år kan kommunen bland annat erbjuda feriepraktikplatser inom: barnomsorg, kök- och caféverksamhet, kultur, besöksnäring och vaktmästeri. En ytterligare feriepraktikplats är tjänsten som Ung kommunutvecklare. För andra året i rad erbjuds ungdomar bli en del av aktuellt utvecklingsarbete i kommunen inom bland annat demokrati, trygghetsfrågor och arbetsmarknad.

- Vi värnar om ungas tankar och idéer och ser fram emot att inkludera dom i vårt pågående arbete. Vi vill väcka ungdomars intresse för att utveckla Skara kommun både idag och i framtiden, säger Emelie Bergsten, utvecklingsledare inom arbetsmarknadsfrågor på Skara kommun.

I år erbjuder Skara kommun ännu fler platser som Ung kommunutvecklare. Ungdomarna kommer få lära sig mer om kommunalt utvecklingsarbete och även konkret få bidra till aktuella uppdrag.

- Att få ta sina första steg in på arbetsmarknaden är en viktig nyckel till att bygga ett fritt och oberoende liv. Att Skara kommun kan kombinera den möjligheten med att ge ungdomar ökad del i de demokratiska processerna är en dubbel vinst. Jag ser verkligen fram emot att få ta del av resultatet av de unga kommunutvecklarnas arbete, ett resultat som också kommer att delas med tex vårt näringsliv som kan hitta framtida kompetenser bland våra fantastiska ungdomar, säger kommunstyrelsens ordförande Ylva Pettersson.

Feriepraktik är en prioriterad fråga i Skara kommun, både för att ge ungdomar en första erfarenhet av arbetslivet och samtidigt upptäcka Skara kommun som arbetsgivare.

- Detta är förhoppningsvis våra framtida medarbetare som kommer till oss i sommar. Vi ser verkligen fram emot att visa upp våra verksamheter och låta ungdomarna få viktig och inspirerande arbetslivserfarenhet i sommar hos oss, säger Carolina Esping tf kommundirektör på Skara kommun.

Den pågående pandemin har påverkat förutsättningarna för årets feriepraktik, vissa verksamheter kan tyvärr inte ta emot feriepraktikanter i år. Skara kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer, vid eventuella förändringar kontaktas berörda ungdomar för vidare planering.

Vid funderingar eller frågor får man gärna kontakta Arbetsmarknadsenheten (AME) på Skara kommun feriepraktik@skara.se.

Kontakt:

Carl MarvénEnhetschef arbetsmarknadsenheten Skara kommun
Telefon 0511-324 22
carl.marven@skara.se

Emelie Bergsten - Utvecklingsledare inom arbetsmarknad och integration
Telefon 0511-32432
emelie.bergsten@skara.se


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.


Kontaktpersoner

Peter Blom
Utvecklingsledare
Peter Blom
Linda Esseholt Hermansson
Kommundirektör
Linda Esseholt Hermansson
Ylva Pettersson
Oppositionsråd
Ylva Pettersson
Pernilla Magnusson
Förvaltningschef omsorgen
Pernilla Magnusson
Mats Flygelholm
Förvaltningschef service och teknik
Mats Flygelholm
Carolina Esping
Utvecklingschef
Carolina Esping
Mikael Hätting
Kommunjurist
Mikael Hätting
Säkerhetssamordnare
Rebecca Bergelin
Fritidschef
Camilla Helander
Verksamhetsutvecklare kultur
Johan Frick
Marie Wennerholm
Besöksnäringsstrateg
Marie Wennerholm
Peter Gustavsson
Verksamhetsutvecklare
Peter Gustavsson
Maria Vretemark
Fil dr, 1:e antikvarie
Maria Vretemark
Kommunikationsenheten