2017-04-04 10:00Pressmeddelande

Cykelprojekt för nyanlända kvinnor

null

Nu drar en cykelkurs igång i Skara för att lära nyanlända kvinnor att cykla. Syftet är att främja jämställdhet men fokus ligger även på hälsa och hållbarhet. Kursen kommer även att beröra lagar och regler och hur man mekar med sin cykel.

Cykel betyder frihet

Loreen Hadad arbetar som verksamhetsutvecklare på Studieförbundet Vuxenskolan. Hon kom till Sverige från Syrien för tre år sedan och kan själv inte cykla.

- Idén till cykelprojektet kom när jag frågade nyanlända kvinnor vad de ska göra innan de blir 40 år. Svaret blev att de vill lära sig simma, rida och cykla. Jag ser cykling som ett sätt att skapa frihet. Den fria kroppen är en början på ett fritt samhälle!

Integration i praktiken

Projektledaren för Språkvän, Karin Lövgren, ser cykelkursen som en viktig del i arbetet med Språkvän.

- Här tillförs ännu en dimension till integrationsarbetet, där fokus ligger på jämställdhetsperspektivet. Det är viktigt att öka tillgängligheten till det offentliga rummet. De som bor i Skara, kan cykla och har tillgång till cykel, har fördelen att ta sig till alla delar av staden på ett enkelt och ekonomiskt sätt.

Picknick i Axvall är slutmålet

Projektet pågår från maj till september. Finalutmaningen för deltagarna i cykelkursen blir att cykla till Axvall. Där firar deltagarna med en picknick.

Sveriges Radio Stockholm kommer att bevaka start och final på projektet och Loreen Hadad kommer att dokumentera sina egna och de andra deltagarnas framsteg.

Gå med i projektet!

Kommunen lånar ut cyklar inför projektstarten men det kan behövas lite extra hjälp från Skaraborna. Kanske har du en cykel eller hjälm att skänka eller låna ut? På så vis kan vi alla bidra till ett trafiksäkrare och trevligare samhälle.

Alla som är intresserade av att bidra på något vis, eller vill anmäla sig, är varmt välkomna att höra av sig till de projektansvariga i Studieförbundet vuxenskolan, Rosa gruppen och Språkvän.

Kontaktpersoner i projektet

Studieförbundet Vuxenskolan
Loreen Hadad
Telefon 076-910 02 07
loreen.hadad@sv.se

Språkvän
Karin Lövgren
Telefon 0511-32650
karin.lovgren@skara.se

Rosa gruppen
Magdalena Christina Andersson
Telefon 0511-148 81 
Margareta Kraepelien Lundh
Telefon 070-589 67 77 


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.


Kontaktpersoner

Peter Blom
Utvecklingsledare
Peter Blom
Linda Esseholt Hermansson
Kommundirektör
Linda Esseholt Hermansson
Ylva Pettersson
Oppositionsråd
Ylva Pettersson
Pernilla Magnusson
Förvaltningschef omsorgen
Pernilla Magnusson
Mats Flygelholm
Förvaltningschef service och teknik
Mats Flygelholm
Carolina Esping
Utvecklingschef
Carolina Esping
Mikael Hätting
Kommunjurist
Mikael Hätting
Säkerhetssamordnare
Rebecca Bergelin
Utvecklingsledare
Camilla Helander
Verksamhetsutvecklare kultur
Johan Frick
Marie Wennerholm
Besöksnäringsstrateg
Marie Wennerholm
Peter Gustavsson
Verksamhetsutvecklare
Peter Gustavsson
Maria Vretemark
Fil dr, 1:e antikvarie
Maria Vretemark
Kommunikationsenheten