2016-01-05 10:34Pressmeddelande

Chalmersutställning i Skara

null

Chalmersutställning i Skara

PRESSVISNING


Tid: Måndag 11 januari kl 16.30-19.00
Plats: Gamla Biblioteket

Den 11 januari sätter Chalmersstudenterna upp utställningen Ett framtida hållbart Skara. Tio olika fördjupningsprojekt kommer att presenteras på utställningen. Temana för projekten har valts av studenterna själva efter en omfattande gemensam analys av Skara kommun.

Fördjupningsprojekten omfattar geografiskt sett Skara, Varnhem, Axvall samt landsbygd utmed vatten-, tåg- och vandringsleder. Tematiskt berör projekten sociala, ekologiska och ekonomiska aspekter av att leva och verka på ett mer hållbart sätt i Skara.

Projekten är

 • Hållbara hästkrafter - hästnäringen som katalysator för utveckling
 • Naturligtvis! - Vandringsleder och nyckelprojekt som uppmuntrar till att vistas mer i naturen
 • Från Nästgårds - Lokal mat- och energiförsörjning
 • Ekohuset - Koppla ihop stad och land
 • Följ strömmen - vattenhantering och offentliga platser längs Drysan
 • På Spåret - överbrygga barriärer och gränser i Skara
 • Bo tillsammans på äldre dagar - kollektivboende för seniorer i Varnhem
 • Kulturhub - mångkulturell mötesplats
 • Ekoby i Varnhem
 • Share/your)Ability - brädspel för hållbar utveckling

En försmak av projekten finns på Chalmersbloggen, där ett projekt per dag presenteras fram till utställningens start den 12 januari.

Utställningen Ett framtida hållbart Skara

Under hösten och vintern har 31 studenter från masterprogrammet Design for Sustainable Development vid Chalmers Arkitektur studerat Skara och Skara kommun med det hållbara samhället som utgångspunkt. Studenterna kommer från universitet i olika delar av världen och har under 13 veckor arbetat med att förstå de utmaningar och möjligheter Skara har att arbeta med. De har också tagit fram förslag till utformning för olika platser och områden som kan bidra till att för att stärka Skara för framtiden.

Studenterna presenterar fördjupningsprojekten Tid: 12 januari kl 14.00
Plats: Djäknehusets aula

Vernissage på utställningen
Tid: 12 januari ca kl 16.00 (efter studenternas preentationer)
Plats: Gamla Biblioteket

Utställningens öppettider

 • Tisdag 12 januari kl 16-18
 • Onsdag 13 januari kl 10-16
 • Torsdag 14 januari kl 10-16
 • Fredag 15 januari kl 10-16
 • Lördag 16 januari kl 14-16

(Utställningen är bemannad kl 14-16). Välkommen!

Kontaktpersoner

Sofia Park
Chalmers Arkitektur, Arkitekt MSc, kursassistent, sofiapa@chalmers.se
telefon 073-141 56 81.

Lena FalkhedenChalmers Arkitektur, Lektor i Byggd miljö och hållbar utveckling, telefon 0708-64 27 49.


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.


Kontaktpersoner

Peter Blom
Utvecklingsledare
Peter Blom
Linda Esseholt Hermansson
Kommundirektör
Linda Esseholt Hermansson
Ylva Pettersson
Oppositionsråd
Ylva Pettersson
Pernilla Magnusson
Förvaltningschef omsorgen
Pernilla Magnusson
Mats Flygelholm
Förvaltningschef service och teknik
Mats Flygelholm
Carolina Esping
Utvecklingschef
Carolina Esping
Mikael Hätting
Kommunjurist
Mikael Hätting
Säkerhetssamordnare
Rebecca Bergelin
Utvecklingsledare
Camilla Helander
Verksamhetsutvecklare kultur
Johan Frick
Marie Wennerholm
Besöksnäringsstrateg
Marie Wennerholm
Peter Gustavsson
Verksamhetsutvecklare
Peter Gustavsson
Maria Vretemark
Fil dr, 1:e antikvarie
Maria Vretemark
Kommunikationsenheten