2018-10-01 12:00Pressmeddelande

Byt mönster - vi söker vintercyklare

null

Skara kommun är en av åtta kommuner i Västra Götaland som deltar i årets upplaga av Vintercyklist. Projektet syftar till att fler ska byta mönster och upptäcka fördelarna med att cykla året om.

I år deltar åtta kommuner i projektet Vintercykla, som drivs av Västra Götalandsregionen. Syftet är att få fler sommarcyklister att fortsätta cykla även på vintern. I Skara kommun passar projektet väl in med intentionerna i kommunens cykelstrategi.

- Att förlänga säsongen för cyklister är viktigt ur miljö- och hälsohänseende och båda dessa aspekter är värdefulla att utveckla, säger folkhälsostrateg Karin Skagelin.

Genom att erbjuda deltagarna dubbdäck inklusive däckbyte sänks tröskeln för att vintercykla. I gengäld åtar sig deltagarna att cykla till och från arbetet minst 3 dagar i veckan, samtidigt som de återkopplar till kommunen hur vinterväghållningen fungerar.

- Vi behöver goda förebilder som bidrar till ett förändrat sätt att tänka och som uppmuntrar oss att cykla året om. Samtidigt kan våra vintercyklare rapportera om vad vi kan göra för att underlätta för våra invånare, så att fler väljer att cykla till jobb och fritidsaktiviteter, säger kommunutvecklare Malin Tell.

Projektet Vintercyklist

Anmälan till projektet pågår fram till 15/10. Därefter väljs fem personer ut som ofta cyklar till arbete eller fritidsaktiviteter och kan tänka sig att cykla vintertid. Projektet pågår 1 december 2018 – 31 mars 2019.


Kontaktperson:

Malin Tell, kommunutvecklare
Telefon 0511-320 23
malin.tell@skara.se


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.


Kontaktpersoner

Peter Blom
Utvecklingsledare
Peter Blom
Linda Esseholt Hermansson
Kommundirektör
Linda Esseholt Hermansson
Ylva Pettersson
Oppositionsråd
Ylva Pettersson
Pernilla Magnusson
Förvaltningschef omsorgen
Pernilla Magnusson
Mats Flygelholm
Förvaltningschef service och teknik
Mats Flygelholm
Carolina Esping
Utvecklingschef
Carolina Esping
Mikael Hätting
Kommunjurist
Mikael Hätting
Säkerhetssamordnare
Rebecca Bergelin
Utvecklingsledare
Camilla Helander
Verksamhetsutvecklare kultur
Johan Frick
Marie Wennerholm
Besöksnäringsstrateg
Marie Wennerholm
Peter Gustavsson
Verksamhetsutvecklare
Peter Gustavsson
Maria Vretemark
Fil dr, 1:e antikvarie
Maria Vretemark
Kommunikationsenheten