2019-02-20 12:08Pressmeddelande

Blivande klimathjältar sökes - nu startar Klimatsmart familj 2.0

null

Energi- och klimatrådgivningen i Essunga, Grästorp, Götene, Skara och Vara inbjuder till ett livsstilsprojekt för totalt 30 familjer.

Om målet i Parisavtalet ska nås att begränsa den globala uppvärmningen till 2 grader och helst under 1,5 grader krävs enligt FN:s klimatforskarpanel IPCC stora och snabba utsläppsminskningar globalt. Samtidigt kan klimatfrågan för många människor kännas avlägsen från den egna vardagen.

För att visa att det är möjligt för var och en att genom enkla beteendeförändringar ställa om den egna livsstilen genomför Energi- och klimatrådgivningen i Essunga, Grästorp, Götene, Skara och Vara ett livsstilsprojekt för totalt 30 familjer.

Projektet går under namnet Klimatsmart familj 2.0 och är en fortsättning på projektet som pågick 2017. Projektet som genomförs under åren 2019-2020 finansieras av Energimyndigheten och är kostnadsfritt att delta i. Utöver inspiration, enskild coachning och inspirationsträffar förses deltagarna med verktyg för att rent konkret minska sin energianvändning och klimatpåverkan.

- Det finns ett stort behov av att visa hur vi påverkar klimatet genom vår livsstil och hur vi kan ändra vårt beteende för att få störst effekt . Det viktigaste en individ kan göra för klimatet är att avstå flygresor, avstå eller minska bilåkande (eller byta till fossilfritt bränsle) samt konsumera mer medvetet, säger Camilla Funke, projektledare.

Med start i dag den 20 februari inleds rekrytering av årets omgång med 15 familjer som är intresserade av att få hjälp att uppnå en mer klimatsmart livsstil. Familjerna ska vara bosatta i Essunga, Grästorp, Götene, Skara eller Vara kommun.

Gratis föreläsningar

Som en del i rekryteringen bjuder Energi- och klimatrådgivningen in till två kostnadsfria föreläsningar med klimatpsykologen Karin Kali Andersson den 6 mars. Dessutom ges information om projektet och möjlighet att anmäla intresse om deltagande direkt på plats. Sista ansökningsdag är söndag den 10 mars.

När deltagarna valts ut hålls en uppstartsträff för att presentera deltagarna för varandra. Det görs också en ”invägning” för att se hur stor familjernas klimatpåverkan är i dag och hur den kan minskas. Därefter gör energi- och klimatrådgivarna ett första hembesök hos deltagarna och ger råd om enkla åtgärder som kan spara både energi, pengar och miljö.

Huvuddelen av projektet kommer att genomföras via Facebook på projektsidan Klimatsmart familj där deltagarna varje vecka får uppdrag och stöttning i hur de kan minska sitt klimatavtryck inom boende, transporter, mat och konsumtion. Genom att dela med sig av sina framgångar är förhoppningen att de också ska inspirera andra att ta efter.

Kontaktpersoner

Camilla Funke, projektledare
Energi- och klimatrådgivare
Telefon 0511-325 77
E-post: camilla.funke@skara.se

Thomas Skagenborg
Energi- och klimatrådgivare
Telefon 0511-325 54
E-post: thomas.skagenborg@skara.se


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.


Kontaktpersoner

Peter Blom
Utvecklingsledare
Peter Blom
Linda Esseholt Hermansson
Kommundirektör
Linda Esseholt Hermansson
Ylva Pettersson
Oppositionsråd
Ylva Pettersson
Pernilla Magnusson
Förvaltningschef omsorgen
Pernilla Magnusson
Mats Flygelholm
Förvaltningschef service och teknik
Mats Flygelholm
Carolina Esping
Utvecklingschef
Carolina Esping
Mikael Hätting
Kommunjurist
Mikael Hätting
Säkerhetssamordnare
Rebecca Bergelin
Utvecklingsledare
Camilla Helander
Verksamhetsutvecklare kultur
Johan Frick
Marie Wennerholm
Besöksnäringsstrateg
Marie Wennerholm
Peter Gustavsson
Verksamhetsutvecklare
Peter Gustavsson
Maria Vretemark
Fil dr, 1:e antikvarie
Maria Vretemark
Kommunikationsenheten