2021-05-26 15:32Pressmeddelande

Blandat omdöme i årets attitydundersökning om företagsklimatet

null

Den 25 maj presenterade Svenskt Näringsliv den attitydundersökning som ligger till grund för en företagsklimatrankning av Sveriges kommuner, vilken presenteras i sin helhet i september. Rapporten visar att Skara minskar från 3,51 till 3,38 i företagens sammanfattande omdöme av företagsklimatet i Skara kommun.

Efter flera år med en uppåtgående trend för Skara viker nu alltså kurvan något. De senaste fem åren har Skara legat på följande sammanfattande omdöme:
2016: 3.38
2017: 3.20
2018: 3.29
2019: 3.40
2020: 3.51
2021: 3.38

- Vi är tacksamma för synpunkter från näringslivet som gör att vi kan fortsätta utveckla företagsklimatet i Skara, säger kommunalråd Ylva Pettersson, och fortsätter:

-Jag instämmer till fullo i att dialogen ska stärkas, och är glad över att politiken i Skara är eniga i det. Att vi nu fattat beslut om tillväxtmål och om ökad samverkan med näringslivet i trygghetsfrågor känns helt rätt utifrån det företagarna lyfter i undersökningen. Vi är självklart inte nöjda med ett tapp utan ska samla all kraft för att bygga en långsiktig positiv trend. Från kommunens sida har vi under året också varit eniga om att fatta beslut om att stötta och underlätta för våra lokala företagare. Jag ser fram emot att ha en utökad dialog med näringslivet om hur vi värnar om det som är bra, och utvecklar det som måste förbättras. Det här är en kärnfråga för Skara, där vi bara lyckas med gemensam kraft.

Kommunen får fortsatt gott omdöme i service och bemötande med siffror som 4,3-4,6, samt tillgången till mobilnät och bredband. På områden som man ökar ser man tillgången till relevant kompetens och inom vägnät, tåg- och flygförbindelser.

- Den här mätningen är ett av de redskap vi använder för att utveckla vårt arbete med att förbättra förutsättningarna för företagandet i Skara. Att resultatet i år är lägre än förra årets fina resultat är såklart jättetråkigt. Enkäten får vägleda oss och vi hoppas att det är ett tillfälligt tapp, Carolina Esping tf kommundirektör.

Företagarna önskar att kommunen i större utsträckning än idag bör prioritera arbetet med att öka tryggheten samt förbättra dialogen med beslutsfattarna och en ökad förståelse för företagandet. De fokusområden man identifierade förra året som upphandling, tryggheten och samverkan mellan företag och skola fortsätter vi att arbeta med. Kommande aktiviteter som är planerade är bland annat näringslivsfrukost där trygghetsprojektet Purple Flag presenteras och i juni fortsätter det redan påbörjade dialogen om upphandling.

-Vi vill erbjuda ett företagsklimat i toppklass och är beredda att jobba för det. Att vi nu har nya näringslivsföreningen MEGA+ som samarbetspartner gör att vi tror att vi kommer att vända kurvan igen. Från andra kommuner med höga omdömen ser vi att detta varit en framgångsfaktor. Vi hoppas att så många som möjligt inom näringslivet vill engagera för ett stärkt företagsklimat. De här måste vi göra tillsammans, säger Helena Nyman Friberg näringslivsstrateg.

Skara kommun kommer nu arbeta vidare internt med resultatet från Svenskt Näringslivs undersökning, tillsammans med Sveriges Kommuner och Regioners, (SKR) NKI-mätning Insikt, som görs årligen med dem som haft ärenden i kommunen, och Fastighetsföretagarklimatets enkätsvar.

Kontaktperson
Helena Nyman Friberg
, näringslivsstrateg
Telefon 0511-32 006


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.


Kontaktpersoner

Peter Blom
Utvecklingsledare
Peter Blom
Linda Esseholt Hermansson
Kommundirektör
Linda Esseholt Hermansson
Ylva Pettersson
Oppositionsråd
Ylva Pettersson
Pernilla Magnusson
Förvaltningschef omsorgen
Pernilla Magnusson
Mats Flygelholm
Förvaltningschef service och teknik
Mats Flygelholm
Carolina Esping
Utvecklingschef
Carolina Esping
Mikael Hätting
Kommunjurist
Mikael Hätting
Säkerhetssamordnare
Rebecca Bergelin
Utvecklingsledare
Camilla Helander
Verksamhetsutvecklare kultur
Johan Frick
Marie Wennerholm
Besöksnäringsstrateg
Marie Wennerholm
Peter Gustavsson
Verksamhetsutvecklare
Peter Gustavsson
Maria Vretemark
Fil dr, 1:e antikvarie
Maria Vretemark
Kommunikationsenheten