2020-09-02 12:43Pressmeddelande

Björndammen och Stinsen blir de nya namnen

null

Under sommaren gick kommunen ut och tillfrågade invånarna om namn på ett nytt kvarter och på en plats som saknade officiellt namn. Responsen blev stor och ett par nya förslag framträdde. Namnsättningsrådet valde då att gå vidare med de mest populära namnen i omröstningen och nu har kommunstyrelsen fattat beslutet att tillstyrka namnen.

Namnfrågan har beretts av en namngivningsgrupp bestående av politiker och tjänstemän, som tog fram flera olika förslag inför medborgardialogen. Namnen anknöt till det omgivande stadsrummet, dels genom namnen på angränsade kvarter, dels genom hur området har använts. Namnförslagen gick sedan ut via en enkät där allmänheten kunde tycka till eller lämna egna förslag. Det visade sig att invånarna hade många tankar om namnsättningen, i synnerhet när det gäller platsen framför stationen. 

-Vi kom med förslag, men om det finns andra och bättre förslag, då tittar vi på dem. För oss som jobbar med stadsplanering är det tillfredställande att vi får ett officiellt namn som kan användas i tusen år framöver, säger stadsarkitekt Ian Cortes.

Platsen Björndammen

Av tradition kallas platsen framför stationshuset Björndammen efter den byggnadschef i kommunen som lät anlägga dammen på 1950-talet. I och med dagens beslut är det också det officiella namnet på platsen.

-Björndammen är så inarbetat och välkänt för Skara-borna att det måste få bli kvar och vara det officiella namnet, säger kulturnämndens ordförande Jan-Erik Augustsson, som varit med och tagit fram förslag till undersökningen.

Kvarteret Stinsen

Det nya kvarteret på Stationsområdet är ett av flera som kommer att bildas och så småningom kan komma att bebyggas. Här är det stora flertalet ense om att man ska anknyta till platsen och en viktig epok i Skaras historia. Det blev dock ett annat namn än de tre föreslagna som toppade listan över namnförslag. Stinsen blir nu namnet på det nya kvarteret väster om stationshuset, där Centrumbostäders nya hus är tänkt att uppföras.

-Järnvägen var länge Skaras största arbetsplats, och stinsen var chef över det hela. Namnet stinsen är lätt att komma ihåg och säga. Kanske vill Centrumbostäder rentav kalla sitt nya hus för ”Stinsen-huset”, föreslår Jan-Erik Augustsson.

Namnsättningen är nu avslutad för den här gången, men det kan bli fler platser eller kvarter som kan behöva namnges i framtiden.

-Vi vill tacka för det stora engagemanget hos våra invånare i omröstningen. Det har varit en oerhört givande process och intressant att ta del av förslag och synpunkter, avslutar Ian Cortes.

Kontaktperson
Ian Cortes, stadsarkitekt
0511-325 58
e-post: Ian.CortesGuzman@skara.se


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.


Kontaktpersoner

Peter Blom
Utvecklingsledare
Peter Blom
Linda Esseholt Hermansson
Kommundirektör
Linda Esseholt Hermansson
Ylva Pettersson
Oppositionsråd
Ylva Pettersson
Pernilla Magnusson
Förvaltningschef omsorgen
Pernilla Magnusson
Mats Flygelholm
Förvaltningschef service och teknik
Mats Flygelholm
Carolina Esping
Utvecklingschef
Carolina Esping
Mikael Hätting
Kommunjurist
Mikael Hätting
Säkerhetssamordnare
Rebecca Bergelin
Fritidschef
Camilla Helander
Verksamhetsutvecklare kultur
Johan Frick
Marie Wennerholm
Besöksnäringsstrateg
Marie Wennerholm
Peter Gustavsson
Verksamhetsutvecklare
Peter Gustavsson
Maria Vretemark
Fil dr, 1:e antikvarie
Maria Vretemark
Kommunikationsenheten