2022-03-01 12:10Pressmeddelande

Biträdande förvaltningschef mot nya utmaningar

Efter två år i som biträdande förvaltningschef på barn- och utbildningsförvaltningen väljer nu Ulrika Kragner att gå mot nya utmaningar. Ulrika har skrivit på för ett nytt jobb som skolchef i Göteborgstrakten.

- Jag riktar ett innerligt tack till politiker, chefer, medarbetare, barn, elever och vårdnadshavare som har möjliggjort mitt arbete här i Skara kommun. Visionen om en skolkommun i framkant bär jag med mig i mitt hjärta med vetskapen om att det kommer att uppfyllas i Skara, säger Ulrika.

I Skara har Ulrika varit en drivande kraft i förvaltningens utvecklingsarbete. I sitt uppdrag har hon arbetat nära förvaltningschefen och haft förskola och grundskola som ansvarsområden.

- Barn- och utbildning besitter en stor kompentens där barns och elevers möjlighet att få lyckas i sitt lärande alltid är det primära uppdraget. Viktiga ledord jag tar med är relation och tillit i alla led, säger Ulrika.

Under sina år i Skara har Ulrika veckopendlat från Jönköping men det har funnits en längtan efter att komma närmare sina barn.

- Med sitt brinnande engagemang för barn och elever har Ulrika bidragit till att vi har tagit och tar steg mot vår vision. Jag önskar henne ett riktigt stort och varmt lycka till i sitt nya uppdrag, säger Elin Liljebäck Nilsson, tillförordnad förvaltningschef.

- Ulrika har varit en stor tillgång för förvaltningen och för Skara. Jag kommer sakna henne, men vill naturligtvis önska henne lycka till. Tack, Ulrika! säger Lotta Grönlund Plöen, barn- och utbildningsförvaltningens nämndsordförande.

Arbetet med att hitta en ersättare kommer inledas inom kort, men kommer gå i linje med förvaltningens organisationsarbete. En dialog är påbörjad men när Ulrika gör sin sista dag är ännu inte fastställt.

 

 

 


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.


Kontaktpersoner

Peter Blom
Utvecklingsledare
Peter Blom