2019-11-22 11:06Pressmeddelande

Biträdande förvaltningschef lämnar sitt uppdrag

null

Erik Eriksson slutar som biträdande förvaltningschef på barn- och utbildningsförvaltningen för att bli gymnasiechef i Mariestads kommun.

Erik anställdes i Skara kommun år 2018 och har arbetat som biträdande förvaltningschef. I hans uppdrag har han arbetat nära förvaltningschefen och haft förskola och grundskola som ansvarsområden. Under hösten har Erik också axlat rollen som tillförordnad förvaltningschef.

– Det har varit en lärorik och intressant tid i Skara kommun. I mitt uppdrag har det givetvis funnits utmaningar, men i och med att jag har haft förmånen att arbeta tillsammans med driftiga och kompetenta medarbetare har vi antagit dessa och arbetat åt samma håll, säger Erik Eriksson.

– Erik har gjort ett mycket bra jobb under sin tid i kommunen. Han har varit en uppskattad chef, ledare och medarbetare. Den senaste tiden har han arbetat som tillförordnad förvaltningschef vilket han axlat väl. Jag önskar honom all lycka i framtida utmaningar, säger Gustaf Olsson, kommundirektör i Skara.

Erik avslutar sin tjänst i Skara kommun den sista februari.

– Den nya förvaltningschefen Hans Persson tillträder tjänsten som förvaltningschef i januari 2020. Erik kommer med sin kunskap om förvaltningen att arbeta tätt ihop med Hans den första tiden. Det är värdefullt, säger Gustaf Olsson.

När rekrytering av en ny biträdande förvaltningschef ska inledas kommer att föras i dialog med Hans Persson. 


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.


Kontaktpersoner

Peter Blom
Utvecklingsledare
Peter Blom
Linda Esseholt Hermansson
Kommundirektör
Linda Esseholt Hermansson
Ylva Pettersson
Oppositionsråd
Ylva Pettersson
Pernilla Magnusson
Förvaltningschef omsorgen
Pernilla Magnusson
Mats Flygelholm
Förvaltningschef service och teknik
Mats Flygelholm
Carolina Esping
Utvecklingschef
Carolina Esping
Mikael Hätting
Kommunjurist
Mikael Hätting
Säkerhetssamordnare
Rebecca Bergelin
Utvecklingsledare
Camilla Helander
Verksamhetsutvecklare kultur
Johan Frick
Marie Wennerholm
Besöksnäringsstrateg
Marie Wennerholm
Peter Gustavsson
Verksamhetsutvecklare
Peter Gustavsson
Maria Vretemark
Fil dr, 1:e antikvarie
Maria Vretemark
Kommunikationsenheten