2020-06-04 13:19Pressmeddelande

​Bidragsregn till kulturen i Skara kommun från Statens Kulturråd

null

Gamla bibliotekets nya läsfrämjande verksamheter med lek- och lärutställningar får ytterligare 600 000 kronor i bidrag från Statens Kulturråd.

- Det är väldigt glädjande att Kulturrådet ser vad vi gör och att verksamheten gör skillnad. Bidraget ska gå till läsfrämjande verksamhet, kringaktiviteter och en ny tillfällig lekutställning för att ytterligare stärka vår kommande permanenta utställning Bokäventyret om bokens historia som blir ett nytt spännande besöksmål i Gamla biblioteket med start 2021, säger kulturchef Åsa Veghed.

Syftet med bidraget Stärkta bibliotek är att öka utbudet och tillgängligheten till biblioteksverksamhet i hela landet. Det är ett tillfälligt stöd till kommunerna som Kulturrådet fördelar på regeringens uppdrag.

Lennart Hellsing- utställningen Allemansland och senast Bok & Lek visar att behov fanns av en fantasifull kreativ lekmiljö för barn i Skara kommun med mycket böcker, roliga läsmiljöer och lärande moment. Utställningarna drog flera tusen besökare under kort tid till Gamla biblioteket.

- Det är väldigt viktigt att alla känner sig välkomna och att vi tillsammans i kommunen, föreningsliv och studieförbund arbetar med kreativitet och språkinlärning genom att leka in läsande, kontakt med böcker, författarskap och kreativa verkstäder. Med detta bidrag kan vi än mer satsa på värdar som talar flera språk och ett brett utbud av kultur och litteratur. Vi kommer att kunna finansiera bussar så att landsbygdsbarnen genom förskola och skola kan ta sig till Gamla biblioteket. Jag hoppas vi kan lämna den sorgliga coronatiden bakom oss snart och öppna upp kulturen och Gamla biblioteket igen med en större satsning 2021, säger kulturchef Åsa Veghed.


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.


Kontaktpersoner

Peter Blom
Utvecklingsledare
Peter Blom
Linda Esseholt Hermansson
Kommundirektör
Linda Esseholt Hermansson
Ylva Pettersson
Oppositionsråd
Ylva Pettersson
Pernilla Magnusson
Förvaltningschef omsorgen
Pernilla Magnusson
Mats Flygelholm
Förvaltningschef service och teknik
Mats Flygelholm
Carolina Esping
Utvecklingschef
Carolina Esping
Mikael Hätting
Kommunjurist
Mikael Hätting
Säkerhetssamordnare
Rebecca Bergelin
Utvecklingsledare
Camilla Helander
Verksamhetsutvecklare kultur
Johan Frick
Marie Wennerholm
Besöksnäringsstrateg
Marie Wennerholm
Peter Gustavsson
Verksamhetsutvecklare
Peter Gustavsson
Maria Vretemark
Fil dr, 1:e antikvarie
Maria Vretemark
Kommunikationsenheten