2020-08-27 16:23Pressmeddelande

​Biblioteket byter app för e-böcker

null

Den 1 september får Bibliotek Västra Skaraborg, som Skara ingår i, en ny e-bokstjänst. Med den nya appen Libby kommer biblioteken kunna erbjuda sina låntagare, ett bredare utbud av e-böcker, för att tillgodose det ökande e-boksintresset.

-Vi har runt 1500 nedladdningar per månad i Skara och intresset bara ökar för e-böcker. Därför byter vi leverantör för att tillgodose den ökade efterfrågan, säger Johanna Müntzing, bibliotekarie i Skara.

Tidigare har Biblio försett skaraborgarna med e-böcker, nu byter Bibliotek Västra Skaraborg leverantör till appen Libby. Den nya appen kommer erbjuda ett större utbud av så väl nya som äldre titlar. Bland barn- och ungdomsböcker är det en markant ökning, det går att hitta allt från klassiker som Kulla-Gulla till populära faktaböcker.

Den nya appen är lätt att använda så bytet kommer vara smidigt för låntagarna. De gamla lånen följer inte med utan man får låna om dom i den nya appen.

-Om du som låntagare vill ha en bibliotekaries hjälp med att bekanta dig med Libby, så kommer du kunna boka in en tid för detta i höst, det är bara att kontakta bibliotek så bokar vi en tid, berättar, Johanna Müntzing

Kontaktperson:
Johanna Müntzing 
Telefon 0511-320 74

Biblioteket i Skara
Informationsdisk Telefon 0511-320 57


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.


Kontaktpersoner

Peter Blom
Utvecklingsledare
Peter Blom
Linda Esseholt Hermansson
Kommundirektör
Linda Esseholt Hermansson
Ylva Pettersson
Oppositionsråd
Ylva Pettersson
Pernilla Magnusson
Förvaltningschef omsorgen
Pernilla Magnusson
Mats Flygelholm
Förvaltningschef service och teknik
Mats Flygelholm
Carolina Esping
Utvecklingschef
Carolina Esping
Mikael Hätting
Kommunjurist
Mikael Hätting
Säkerhetssamordnare
Rebecca Bergelin
Utvecklingsledare
Camilla Helander
Verksamhetsutvecklare kultur
Johan Frick
Marie Wennerholm
Besöksnäringsstrateg
Marie Wennerholm
Peter Gustavsson
Verksamhetsutvecklare
Peter Gustavsson
Maria Vretemark
Fil dr, 1:e antikvarie
Maria Vretemark
Kommunikationsenheten