2020-03-19 07:45Pressmeddelande

Bibliotekens nya tjänst ger möjlighet att läsa tidskrifterna hemifrån

null

Från och med 2020 har samtliga kommuner inom Bibliotek Västra Skaraborg tjänsten Pressreader på sina folkbibliotek. Genom Pressreader kan låntagaren läsa mer än 7000 tidningar och tidskrifter hemifrån, direkt i datorn eller i mobilen.

Det händer mycket i medievärlden i Sverige. Tidningar går samman och digitala lösningar tar över allt mer. Det nya medielandskapet avspeglas också i förändrade läsvanor och i det utbud som biblioteken erbjuder sina låntagare.

Sedan drygt ett år tillbaka samarbetar kommunerna Essunga, Grästorp, Götene, Lidköping, Skara och Vara genom Bibliotek Västra Skaraborg. Från och med 2020 har samtliga kommuner inom Bibliotek Västra Skaraborg tjänsten Pressreader på sina folkbibliotek. Genom Pressreader kan låntagaren läsa mer än 7000 tidningar och tidskrifter från drygt 100 länder på 60 språk direkt i datorn eller mobilen.

- Vår erfarenhet av Pressreader är bara positiv. Att vi nu dessutom kan erbjuda våra låntagare att logga in och läsa dagsaktuella nyheter hemifrån är jättebra. Pressreader kompletterar vårt ordinarie tidskriftsbestånd med ett otroligt stort utbud av både svenska och utländska tidningar, säger Anneli Johansson på Lidköpings stadsbibliotek.

En demokratifråga

Ett antal dagstidningar och tidskrifter lever kvar i fysisk form. Biblioteken använder sig av en upphandlad prenumerationsagent som sköter kontakten med de olika förlagen som ger ut tidskrifterna. Det är mycket som händer i Sveriges medielandskap just nu.

- Tidskrifter läggs ner, slås ihop med andra, byter periodicitet eller byter namn. Dagstidningarnas distribution har också förändrats och når biblioteken med en viss fördröjning, säger Britt Viktorsson som arbetar med tidningar och tidskrifter på biblioteket i Skara.

Enskilda bibliotek kan inte påverka distributionen av de stora dagstidningarna. Men på ett nationellt plan diskuteras det hur framtidens distribution ska se ut.

-Alla bibliotek som inte ligger i de största städerna påverkas av förseningar i leverans av nationella morgontidningar. Därför behöver vi se över olika slags möjligheter att kunna läsa dagstidningar och tidskrifter på flera sätt. Det är ju en demokratifråga. Pressreader har ett stort utbud av tidningar som många kommer att få nytta och nöje av, säger Skaras kulturchef Åsa Veghed.

Stor valmöjlighet utan att vistas på biblioteket

Av Sveriges 290 kommuner är det ca 245 kommuner som ger åtkomst till Pressreader via sitt folkbibliotek, och kommunerna i västra Skaraborg hör alltså till dem. Därigenom får låntagarna stor valmöjlighet till nyheter, intresse och hemspråk.

- Här finns bland annat Svenska Dagbladet, Göteborgsposten och tidskrifter inom många olika intresseområden. Detta öppnar också upp nya möjligheter för de som vill läsa tidningar på andra språk än svenska. Det finns exempelvis ett åttiotal tidningar på arabiska, säger Hanna Enarsson som arbetar med mångspråk i Skara kommun.

Personalen på biblioteken i västra Skaraborg hjälper gärna till vid frågor om databasen Pressreader. Information om hur man som låntagare går till väga för att ladda ner databasen via telefon eller i dator finns också på bibliotekens hemsidor.


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.


Kontaktpersoner

Peter Blom
Utvecklingsledare
Peter Blom
Linda Esseholt Hermansson
Kommundirektör
Linda Esseholt Hermansson
Ylva Pettersson
Oppositionsråd
Ylva Pettersson
Pernilla Magnusson
Förvaltningschef omsorgen
Pernilla Magnusson
Mats Flygelholm
Förvaltningschef service och teknik
Mats Flygelholm
Carolina Esping
Utvecklingschef
Carolina Esping
Mikael Hätting
Kommunjurist
Mikael Hätting
Säkerhetssamordnare
Rebecca Bergelin
Utvecklingsledare
Camilla Helander
Verksamhetsutvecklare kultur
Johan Frick
Marie Wennerholm
Besöksnäringsstrateg
Marie Wennerholm
Peter Gustavsson
Verksamhetsutvecklare
Peter Gustavsson
Maria Vretemark
Fil dr, 1:e antikvarie
Maria Vretemark
Kommunikationsenheten