2020-05-28 11:18Pressmeddelande

Bästa betyget på företagsklimatet sedan 2010

null

Den 26 maj presenterade Svenskt Näringsliv den attitydundersökning som ligger till grund för en företagsklimatrankning av Sveriges kommuner, vilken presenteras i sin helhet den 23 september. Glädjande nog visar rapporten återigen en förbättring av företagens sammanfattande omdöme av företagsklimatet i Skara kommun med betyget 3,51 (3,40 år 2019). Det är det bästa betyget sedan 2010.

- Skara har fantastiska förutsättningar för företagande och det är otroligt glädjande att det också upplevs som en attraktiv kommun att etablera sig i och utveckla sin verksamhet i. Det är en självklarhet för oss att nu fortsätta prioritera de åtgärder och utvecklingsmöjligheter som stärker Skara ytterligare, säger kommunalråd Ylva Pettersson.

Nytt för i år att man frågar om företagens syn på brott och otrygghet samt serviceinriktad myndighetsövning. Frågan om attityder i media och skola samt tillämpning av lagar och regler är borttagna.

Största förbättringen har skett inom bland annat kommunens service och bemötande till företagande samt tillgången till mobilnät och bredband.

En tydlig trend i hela Skaraborg, som syns även i Skara, är att attityderna till företagande hos allmänhet, tjänstemän och politiker har en sämre utveckling. Kurvan för skolans kontakter med näringslivet visar tyvärr en markant nedgång.

Företagarna önskar att kommunen i större utsträckning än idag prioriterar arbetet med att öka tryggheten samt förbättra dialogen ytterligare.

- Trots rådande coronakris visar vi att vi är på rätt väg och det är glädjande att vi visar bästa resultatet på 10 år. Men vi nöjer oss inte utan måste alltid sträva efter att bli bättre och fortsätta att utveckla oss. Framöver kommer vi, förutom att förbättra det som framkommit i undersökningen, att arbeta aktivt med dialogen runt upphandling, främja etablering och tillväxt samt utveckla digitala tjänster som underlättar för näringslivet, säger Helena Nyman Friberg näringslivsstrateg.

Skara kommun kommer nu arbeta vidare internt med resultatet från Svenskt Näringslivs undersökning, tillsammans med den Insiktsmätning som görs årligen med dem som haft ärenden i kommunen.

Kontaktperson

Helena Nyman Friberg, näringslivsstrateg
Telefon 0511-32 006
E-post helena.nymanfriberg@skara.se


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.


Kontaktpersoner

Peter Blom
Utvecklingsledare
Peter Blom
Linda Esseholt Hermansson
Kommundirektör
Linda Esseholt Hermansson
Ylva Pettersson
Oppositionsråd
Ylva Pettersson
Pernilla Magnusson
Förvaltningschef omsorgen
Pernilla Magnusson
Mats Flygelholm
Förvaltningschef service och teknik
Mats Flygelholm
Carolina Esping
Utvecklingschef
Carolina Esping
Mikael Hätting
Kommunjurist
Mikael Hätting
Säkerhetssamordnare
Rebecca Bergelin
Fritidschef
Camilla Helander
Verksamhetsutvecklare kultur
Johan Frick
Marie Wennerholm
Besöksnäringsstrateg
Marie Wennerholm
Peter Gustavsson
Verksamhetsutvecklare
Peter Gustavsson
Maria Vretemark
Fil dr, 1:e antikvarie
Maria Vretemark
Kommunikationsenheten