2021-02-03 10:00Pressmeddelande

​Barnens behov först i allmänna förskolan

null

Sedan knappt ett år tillbaka har Skara kommuns förskolor jobbat på ett annat sätt med 15-timmarsbarnen i verksamheten. Från och med höstterminen det år som barnet fyller tre år ska kommunen erbjuda förskola under minst 525 timmar per år, eller motsvarande 15 timmar/vecka. Det kallas också för allmän och avgiftsfri förskola. Tidigare har förskolorna erbjudit 15-timmarsbarn att komma tre dagar i veckan och då fem timmar varje tillfälle. Sedan förra året har kommunen gjort om så att barnen i stället kommer fem dagar i veckan och i stället tre timmar vid varje tillfälle.

– För barnen ser vi att det har blivit bättre. Barnen får en tydligare struktur i vardagen, hänger med bättre i verksamheten och i de pedagogiska momenten. Barnen får också bättre sociala kontakter när de leker med sina kompisar varje dag på förskolan, säger specialpedagog Karin Badh Magnusson.

Det har kommit synpunkter från vårdnadshavare som haft frågor om förändringen. För de som inte bor nära sin förskola blir till exempel det fler resor. Men barn som har rutinen med förskola fem dagar i veckan har visat sig ha lättare att anpassa sig till skolans rutiner. Förskolan är en del av skolsystemet med både planerad och spontan undervisning efter barnens intressen och som kan uppstå i stunden. Kontinuiteten har visat sig vara viktig, inte minst för språkutvecklingen.

– Vi måste ha ett barnperspektiv på förskolans verksamhet. Sett till barnens behov och utveckling upplever vi att det är en klar förbättring. Förskolan är en del av skolsystemet och forskningen stöttar oss i att det är redan hos de allra yngsta som vi lägger grunden för närvaron och skolgången senare. Oregelbunden närvaro på förskolan har visat sig kan ge oregelbunden närvaro även i skolan senare i livet. Både språkutveckling och annan pedagogisk verksamhet handlar om upprepningar och kontinuitet för att få effekt, fyller specialpedagog Christina Knutsson i.

Den nya modellen med fem dagar i veckan, men tre timmar per gång passar också de flesta barns dygnsrytm bättre. Många yngre barn sover middag och kunde förut sova bort värdefull pedagogisk tid eller tid för lek med kompisarna på förskolan.

– Vi får ett bättre flöde under dagen och barnen är vakna när de är i verksamheten. För barnen har dagarna blivit mer regelbundna och de har fått ett tydligare socialt sammanhang med sina jämnåriga, det hoppas vi att vårdnadshavarna också kan se och får exempel på i sin dialog med våra pedagoger, avslutar Karin.

Mer information

Kontakta Karin Badh Magnusson, 0511-32019 eller Christina Knutsson, 0511-32538.


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.


Kontaktpersoner

Peter Blom
Utvecklingsledare
Peter Blom
Linda Esseholt Hermansson
Kommundirektör
Linda Esseholt Hermansson
Ylva Pettersson
Oppositionsråd
Ylva Pettersson
Pernilla Magnusson
Förvaltningschef omsorgen
Pernilla Magnusson
Mats Flygelholm
Förvaltningschef service och teknik
Mats Flygelholm
Carolina Esping
Utvecklingschef
Carolina Esping
Mikael Hätting
Kommunjurist
Mikael Hätting
Säkerhetssamordnare
Rebecca Bergelin
Utvecklingsledare
Camilla Helander
Verksamhetsutvecklare kultur
Johan Frick
Marie Wennerholm
Besöksnäringsstrateg
Marie Wennerholm
Peter Gustavsson
Verksamhetsutvecklare
Peter Gustavsson
Maria Vretemark
Fil dr, 1:e antikvarie
Maria Vretemark
Kommunikationsenheten