2016-11-11 07:30Pressmeddelande

Åtta träffar för ett hållbart yrkesliv

null

Nu startar en serie på åtta föreläsningar som belyser frågan om hur man främjar ett hållbart yrkesliv och håller ohälsotalen nere.

Satsningen vänder sig till ledare och chefer i Skara och Götene. Föreläsningarna anordnas som nätverksfrukostar där det också blir utrymme för mingel och erfarenhetsutbyte ledare emellan. Ämnena för föreläsningarna har tagits fram utifrån de önskningar och behov som har identifierats och utgör en bra grund för arbetet med ett hållbart yrkesliv. Föreläsningsserien är tänkt att mynna ut i konkreta verktyg för vardagen.

Programmet i korthet

24/11 Det här är Hållbart yrkesliv
I denna inledande träff kommer vi att presentera Projektet Hållbart yrkesliv och dess aktörer. Vi kommer mötas för att inleda nätverkandet,diskutera hur vi tillsammans kan arbeta för att främja hållbart yrkesliv och sänka sjukpenningtalen i Skara.

16/12 Hälsofrämjande ledarskap
Merlina Poljak Käll har flera års erfarenhet av chefskap och ledarskap i olika typer av verksamheter. Nu arbetar hon som enhetschef inom Skara kommun. Hon kommer talaom vikten av att synliggöra sina medarbetare, prioriteringar och ge konkreta verktyg påhur man kan arbeta som en god ledare.

27/1 Sjukskrivningsprocessen – så går den till
Susanne Ottosson och Peter Larsson, Försäkringskassan. Från sjukanmälan till återgång till arbete. Vilka kontakter knyts? Vilka olika möten genomförs?Vad händer på vägen?

9/3 JA till arbetsglädje - föreläsning 09:30-15:00
Christina Stielli är en välkänd talare och författare kring arbetsglädje, lyckaoch utveckling. Vad är egentligen glädje på jobbet, kan man älska sinaarbetsdagar och varför är det livsviktigt?

20/4 Hur får man ihop sitt livspussel?
Madelaine Agosti forskar och arbetar med hur arbetsliv och privatliv påverkar varandra.Vilka resurser är det som spelar roll för att skapa balans?

2/6 Vad är sjukdom och vad är arbetsrelaterat?
Karin Starzmann arbetar som läkare och forskar kring sjukskrivningar. Diagnosensbetydelse för lyckad rehabilitering och fakta kring de vanligaste diagnoserna på läkarintygen.Hur samverkar vi bäst för att förebygga sjukskrivning?

7/9 Hitta det rätta arbetet
Arbetsförmedlingen berättar om möjligheter till omställning. Vilken hjälp kan man få närlivet tar en vändning? Att stötta människor och verksamheter att växa genom rättkompetens.

10/11 Guide till ett hållbart yrkesliv i Skara
Konkreta verktyg kring Hållbart yrkesliv. Avrundning och avslut av projektet. Hur arbetarvi vidare? Vilka utvecklingsområden finns?

Om projektet

Projektet Hållbart yrkesliv är ett samarbete mellan Skara kommun, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Vårdcentralerna Malmen och Vilan samt näringslivet i Skara.

Syftet med projektet är att främja ett hållbart yrkesliv och målet är att vända trenden med de stigande sjukpenningstal i Skara. Hållbart yrkesliv kommer att pågå tom december 2017.


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.


Kontaktpersoner

Peter Blom
Utvecklingsledare
Peter Blom
Linda Esseholt Hermansson
Kommundirektör
Linda Esseholt Hermansson
Ylva Pettersson
Oppositionsråd
Ylva Pettersson
Pernilla Magnusson
Förvaltningschef omsorgen
Pernilla Magnusson
Mats Flygelholm
Förvaltningschef service och teknik
Mats Flygelholm
Carolina Esping
Utvecklingschef
Carolina Esping
Mikael Hätting
Kommunjurist
Mikael Hätting
Säkerhetssamordnare
Rebecca Bergelin
Utvecklingsledare
Camilla Helander
Verksamhetsutvecklare kultur
Johan Frick
Marie Wennerholm
Besöksnäringsstrateg
Marie Wennerholm
Peter Gustavsson
Verksamhetsutvecklare
Peter Gustavsson
Maria Vretemark
Fil dr, 1:e antikvarie
Maria Vretemark
Kommunikationsenheten