2019-08-01 08:01Pressmeddelande

Att ta chansen när man får den

null

Vad betyder en bok som är 850 år gammal för dagens människor och vad kan Skaras samlingar i gamla biblioteket erbjuda oss? Gamla biblioteket står inför en ny epok när turistbyrån i höst flyttar ut, barnverksamhet flyttar in och med den även en ny bibliotekarie.

Alexandra Tengelin Nyström är, från första augusti, ny bibliotekarie i gamla biblioteket. De som arbetat länge med samlingarna kommer att lämna över och sätta in Alexandra i det material som idag finns.

– Det ska bli kul att sätta mig in i allt fantastiskt som finns där i biblioteket. Jag tror jag skulle kunna sitta och gräva i lådor i ett helt liv. Det har köpts in mycket genom dödsbon och på andra sätt. Jag ser fram emot att få sätta mig in i samlingarna som Skara har för att kunna ge bra service till allmänheten.

De senaste åren har Alexandra varit egenföretagare som konservator. Med i bagaget finns också tidigare anställningar som bibliotekarie. Att nu få förena de två områdena är något hon ser fram emot.

– Det är ett stort fokus på de äldre samlingarna och det äldre materialet i den här tjänsten. Samlingarna är fina och omfattande och det känns kul att få jobba bevarande med dem. Bara att Skaramissalet finns här och har 850 år på nacken, Sveriges äldsta bok, är ju unikt. Den här typen av tjänster dyker inte ofta upp, så det gäller att fånga nuet och ta chansen när man får den, säger Alexandra.

Ursprungligen är Alexandra från Skåne, men hon har bott i Stockholm i flera år. Just nu bor hon i Borås, en riktig bokstad med Bibliotekshögskolan, där sambon arbetar. Som det ser ut nu kommer hon att pendla till Skara, medan de letar efter boende mitt emellan. Hon oroar sig lite för sin knapphändiga kunskap om Skaras lokala historia, men ser också att det finns ett stort engagemang i föreningarna i området där hon kan få stöd och hjälp med den typen av frågor och få lära sig mer.

– Jag kan inget direkt om bygden, det är något jag kommer att lära mig med tiden. Det finns kunskap på andra håll, så mitt fokus kommer att få vara att strukturera och få ordning på det som redan finns i gamla biblioteket, säger Alexandra.

Det gamla biblioteket ska under året genomgå flera förändringar. Kommunens konst ska bevaras på tredje våning. Biblioteksverksamheten och släktforskningen ska vara kvar, medan turistbyrån till hösten flyttar till stadshuset. Lokalerna ska öppnas upp för barnvänliga aktiviteter och utställningar. Redan till hösten startar lek- och lärutställningen Allemansland utifrån Lennart Hellsings sagovärld.

– Barn och gamla boksamlingar? Det passar ju inte! Barn är ju inte intresserade av gamla samlingar, de har surfplattor. Så tänkte jag först när jag hörde det. Men jag tror att det historiska och det genuina säkert kommer att intressera även yngre. Det ska bli spännande att låta det gamla få bli en del av en ny generation, avslutar Alexandra.

Kulturchef Åsa Veghed:

– Det är fantastiskt att Alexandra ska börja jobba hos oss med all sin kunskap inom bevarandefrågor och boksamlingar. Hon är nyfiken, har många idéer och har ett brett kontaktnät efter flera års arbete på bland annat Kungliga biblioteket i Stockholm. Det finns så mycket material och historia att bygga på. Vi har en unik bokskatt här i Skara som vi ska visa upp på nya kreativa sätt.


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.


Kontaktpersoner

Peter Blom
Utvecklingsledare
Peter Blom
Linda Esseholt Hermansson
Kommundirektör
Linda Esseholt Hermansson
Ylva Pettersson
Oppositionsråd
Ylva Pettersson
Pernilla Magnusson
Förvaltningschef omsorgen
Pernilla Magnusson
Mats Flygelholm
Förvaltningschef service och teknik
Mats Flygelholm
Carolina Esping
Utvecklingschef
Carolina Esping
Mikael Hätting
Kommunjurist
Mikael Hätting
Säkerhetssamordnare
Rebecca Bergelin
Utvecklingsledare
Camilla Helander
Verksamhetsutvecklare kultur
Johan Frick
Marie Wennerholm
Besöksnäringsstrateg
Marie Wennerholm
Peter Gustavsson
Verksamhetsutvecklare
Peter Gustavsson
Maria Vretemark
Fil dr, 1:e antikvarie
Maria Vretemark
Kommunikationsenheten