2023-09-21 12:13Pressmeddelande

Åtgärdspaket för att hantera underskottet

Under torsdagens nämndssammanträde beslutade omsorgsnämnden att ge förvaltningen i uppdrag att till nästa nämnd ta fram ett åtgärdspaket. Detta med anledning av det prognosticerade underskottet med cirka 10 miljoner kronor.

- Läget är allvarligt. Det finns inget annat alternativ än att besluta om att förvaltningen ska ta fram en åtgärdspaket för att minska underskottet. Detta kommer att presenteras vid nästkommande sammanträde, säger Michael Karlsson ordförande i omsorgsnämnden.

 Det syns tydligt vad som bidrar till underskottet i förvaltningen. Dels är det omfattande individärenden, förändrade arbetstidsregler för cirka 450 medarbetare som arbetar dygnet runt, en bra men dyr sommar och engångskostnader som exempelvis dubbla hyror i och med flytten till Teglagården.

– En av de viktigaste sakerna som vi kan arbeta med och påverka är bemanningsfrågan. Just nu pågår ett arbete kring organisationen av bemanningen där målsättningen är att vi ska effektivisera bemanningsprocesserna, säger Pernilla Magnusson förvaltningschef i omsorgen.

En annan faktor som påverkat underskottet är uteblivna stadsbidrag.

– De senaste årens stadsbidrag har varit rikliga men också kostnadsdrivande. Vi ska arbeta för att för att ta bort delade turer och öka heltidsanställningar. Jag ser positivt på att personal kan, vill och får förutsättningar att arbeta heltid. Dock är det en utmaning att schemalägga och samtidigt inte öka kostnaderna, avslutar Pernilla.


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.


Kontaktpersoner

Pernilla Magnusson
Förvaltningschef omsorgen
Pernilla Magnusson