2018-06-18 16:02Pressmeddelande

Återinvigning av Rosenstigen i Varnhem med nya skyltar

null

Nu på onsdag, 20 juni, återinvigs vandringsleden Rosenstigen i Varnhem. Stigen har fått 25 nya skyltar som berättar om gårdar, industrier och fornlämningar längs leden.

Ceremonin kommer att inledas med att Skara kommuns kommundirektör Gustaf Olsson klipper bandet och håller ett återinvigningstal.
Efter detta kommer Kent Friman gå en bit på stigen och stanna till och berätta om utvalda platser.

Rosenstigen tillkom år 2000 som en ca 2 km lång vandringsslinga runt Varnhem. Initiativet togs av dåvarande kyrkoherden i Varnhem Helena Axelsson Eriksson. Stigen fick namnet Rosenstigen och fungerade som vandring-och meditationsled. Ebon Lundgren, som då arbetade som guide i Klosterkyrkan, ritade en vit "Varnhemros" som användes för att märka ut leden.

Nu har Rosenstigen fått 25 nya skyltar. Texterna till skyltarna har tagits fram och layoutats av Hembygdsföreningen Skarke-Varnhem. Kostnaden för tryckning av skyltarna och för skylthållare har tagits av Västergötlands museum medan Skara Pastorat har bekostat framtagning av ledmarkeringsmärkena med Varnhemsrosen. Skara kommun har sedan sett till att märka ut leden och även satt ut informationsskyltarna.

Återinvigningen äger rum onsdag 20 juni klockan 16:00, vid Rosenstigen start, som nu ligger vid Ryttaregården mitt för Klosterkyrkans entré.


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.


Kontaktpersoner

Peter Blom
Utvecklingsledare
Peter Blom
Linda Esseholt Hermansson
Kommundirektör
Linda Esseholt Hermansson
Ylva Pettersson
Oppositionsråd
Ylva Pettersson
Pernilla Magnusson
Förvaltningschef omsorgen
Pernilla Magnusson
Mats Flygelholm
Förvaltningschef service och teknik
Mats Flygelholm
Carolina Esping
Utvecklingschef
Carolina Esping
Mikael Hätting
Kommunjurist
Mikael Hätting
Säkerhetssamordnare
Rebecca Bergelin
Utvecklingsledare
Camilla Helander
Verksamhetsutvecklare kultur
Johan Frick
Marie Wennerholm
Besöksnäringsstrateg
Marie Wennerholm
Peter Gustavsson
Verksamhetsutvecklare
Peter Gustavsson
Maria Vretemark
Fil dr, 1:e antikvarie
Maria Vretemark
Kommunikationsenheten