2021-10-13 11:03Pressmeddelande

Återhämtningsdagar för hjältarna inom vård och omsorg

Olle Beckérus, beteendevetare och terapeut och Ninni Länsberg, beteendevetare och författare.

Olle Beckérus, beteendevetare och terapeut och Ninni Länsberg, beteendevetare och författare.

Coronapandemin har varit, och är fortfarande, en utmanande period. Inte minst för medarbetare inom vård och omsorg, som arbetar för att ge bästa möjliga vård till våra mest sköra och äldre. Nu får medarbetare inom vård och omsorg möjlighet till återhämtning. Detta i form av återhämtningsdagar tillsammans med utbildade och erfarna föreläsare.

Nära 500 medarbetare delas upp på 11 tillfällen att träffas i Stadshusets aula för reflektion och diskussion kring upplevelsen runt pandemin. Vad har vi varit med om och vad har vi lärt oss är grundbulten i dagarna.

– Nu gör vi detta! Det är en jättesatsning och en viktig föreläsning, och ligger perfekt just nu, säger Petra Vedebrand, avdelningschef vård och omsorg.

Medarbetarnas värdefulla insatser

Detta görs för att lyfta medarbetarna och visa dem att de insatser som de gör är otroligt värdefulla. Men även för att stärka och förebygga psykisk ohälsa. Satsningen ska inspirera i det fortsatta arbetet och även ge medarbetarna möjlighet till att reflektera och andas efter en mycket lång och pressad tid.

– Vi är så otroligt tacksamma för det arbete som medarbetarna gör för våra äldre och utsatta. Nu får vi en chans att visa vår tacksamhet och att vi får samlas och reflektera tillsammans, säger Petra.

Utbildade och erfarna föreläsare

Återhämtningsdagarna leds av Olle Beckérus, beteendevetare och terapeut och Ninni Länsberg, beteendevetare och författare. 

– Skara är först ut i Sverige med en återhämtningsdag med detta upplägg, det visar att man verkligen lyssnar på sina medarbetare, säger Olle.

Ninni har följt utvecklingen av pandemin hela vägen och varit en del i olika Covid-team. Uppkomsten av Återhämtningsdagen grundar sig i hennes iakttagelser, främst bland personal inom vården.

– Jag såg all oro, osäkerhet och desperation som fanns hos personal inom vården, särskilt i början av pandemin, och tänkte ”hur kan jag bidra nu”? Utifrån iakttagelser så kom vi på idéen med återhämtningsdagen, avslutar Ninni.

Föreläsningens upplägg:

  • En heldags inspirationsföreläsning med övningar i en workshop med Ninni och Olle.
  • Reflektion för att tänka och bearbeta vad som har hänt under pandemin. Om man inte bearbetar kan det stanna kvar och påverka både privatlivet och arbetslivet. 
  • Vad har varit bra i allt det jobbiga och svåra? Vad tar vi med oss framåt?
  • Tillfälle för medarbetarna att vara delaktiga i utvecklingen av verksamheten. 


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.


Kontaktpersoner

Peter Blom
Utvecklingsledare
Peter Blom
Pernilla Magnusson
Förvaltningschef omsorgen
Pernilla Magnusson