2023-10-16 13:52Pressmeddelande

Åsa Nyberg tilldelas Årets Kulturros 2023

Två personer står utomhus på en trappa.Åsa Nyberg och Frans Persic (S)

Det är en välkänd profil i körsammanhang som får mottaga Skara kommuns utmärkelse Årets Kulturros 2023. Åsa Nyberg är organist och kyrkomusiker i Svenska kyrkan i Skara och ledare för fyra av domkyrkans körer.

 

I Skara finns en livaktig sång- och musiktradition genom seklerna och dagens körer i domkyrkan är en del av den. Åsa Nyberg för traditionen vidare som körledare för ungdomskören och tre barnkörer.

- Åsa inspirerar unga att delta i körverksamheten. Hon har ett stort engagemang som Kultur- och fritidsnämnden gärna vill belysa och lyfta fram, sade nämndens ordförande Frans Persic (S), vid utdelandet av utmärkelsen.

- Jag blev jätteglad och känner mig hedrad och stolt över utmärkelsen, säger Åsa Nyberg.

Körverksamheten är för Åsa något mer än att enbart lära sig sjunga. I sitt arbete får hon se barnen växa både som sångare och människor.

- Sången utvecklar hela människan och barnen får genom kören vara med i ett sammanhang. Man lär sig fungera i en grupp där alla är lika viktiga och där vi skapar något tillsammans. Alla barn har rätt till sin röst, säger Åsa och tillägger:

- Sången ökar välmåendet, den förenklar språkinlärning och minskar utanförskap. Den förbättrar också studieresultat och främjar likabehandling - bland många andra bonuseffekter.

Som organist är Åsa mycket väl bekant med domkyrkans stora orgel. Hon framför både kyrkomusik och medverkar i konserter av allmän klassisk karaktär. Men en kyrkomusiker får också göra mycket utöver att sjunga, spela och leda körer.

- Man får träffa människor i både glädje, sorg och gemenskap och dessutom i alla åldrar, det är ett så fantastiskt bra jobb, avslutar Åsa.


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.