2016-06-28 11:43Pressmeddelande

Arkeologiskt skydd över Sveriges äldsta rum

null

Torsdag 30 juni 2016 klockan 11.00
Plats: Stenkyrkoruinen i Varnhem, Kullen bak klosterområdet

Byggnationen av ett arkeologiskt skydd, ”Överbyggnaden”, över Sveriges äldsta rum ärigång. Takstolarna är på plats och vi kan nu få en första uppfattning om hur det kommer att se ut när den 1000-åriga kyrkoruinen i Varnhem möter modern arkitektur. Hur ser framtiden och planerna ut för detta unika besöksmål? Vad ska förmedlas inne i byggnaden? Det ska vi berätta mer om! Vid presskonferensen kommer det också finnas möjlighet att komma in i kryptan och se resultatet av de restaureringsåtgärder som precis avslutats.

Bakgrund

Åren 2005-2008 och 2015 genomförde Västergötlands museum arkeologiska utgrävningar i Varnhem. Resultaten är sensationella. Varnhem visar sig vara en av de viktigaste historiska platserna i VG regionen och i Sverige. Skandinavien kristnades och byggandet av det som skulle komma att bli Sverige tog sin början just här. I och med fynden i Varnhem måste Sveriges historia skrivas om.

Det är arkitekten och professorn i arkitektur Magnus Silfverhielm från AIX arkitekter i Stockholm, som ritat denna byggnad.

Du möter: 

Maria Vretemark, arkeolog och antikvarisk expert
Maria Nordström, projektledare ”Projekt Överbyggnad i Varnhem

Välkommen!


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.


Kontaktpersoner

Peter Blom
Utvecklingsledare
Peter Blom
Linda Esseholt Hermansson
Kommundirektör
Linda Esseholt Hermansson
Ylva Pettersson
Oppositionsråd
Ylva Pettersson
Pernilla Magnusson
Förvaltningschef omsorgen
Pernilla Magnusson
Mats Flygelholm
Förvaltningschef service och teknik
Mats Flygelholm
Carolina Esping
Utvecklingschef
Carolina Esping
Mikael Hätting
Kommunjurist
Mikael Hätting
Säkerhetssamordnare
Rebecca Bergelin
Fritidschef
Camilla Helander
Verksamhetsutvecklare kultur
Johan Frick
Marie Wennerholm
Besöksnäringsstrateg
Marie Wennerholm
Peter Gustavsson
Verksamhetsutvecklare
Peter Gustavsson
Maria Vretemark
Fil dr, 1:e antikvarie
Maria Vretemark
Kommunikationsenheten