2020-12-21 10:01Pressmeddelande

Arkaden ett lyft för stadskärnan

null

Den uppmärksamme har säkert noterat att gallerian Arkaden, som sträcker sig mellan Hötorget och Olins park, har förändrats sakta men säkert under det senaste halvåret. Denna lite dolda pärla har väckts ur sin törnrosasömn genom en gemensam strävan för att utveckla en plats.

Arkaden är en av Sveriges första köpgallerior. Den uppfördes av byggherrarna Magnusson och Linnarsson och stod klar 1957. På den tiden var den ett modernt och nytänkande inslag i stadsbilden. Med åren har många olika verksamheter passerat genom lokalerna och idag finns här Aberdeen Parfymeri & Salong, Lia & Knutens, Sax & kam, Fotvalvet, Pernillas Nytt & Bytt och senaste tillskottet Tillsammans butik & salong. Butikerna ser gallerian som en tillgång och har gjort mycket för att öka trivseln för kunderna.

Sakta men säkert rustats nu Arkaden upp. Arbetet med att återskapa gallerians forna glans inleddes efter en dialog mellan fastighetsägarna SBB, företagen i Arkaden och Skara kommuns näringslivsstrateg. Som en del av arbetet gjordes en efterlysning i Facebookgruppen "Du vet att du är från Skara…" för att se om Skaraborna hade bilder och information om Arkaden. Det visade sig vara ett kärt ämne och många intressanta bilder och berättelser kom in.

- Arkaden är relativt modern ur historiesynpunkt för Skara och det är kul att se hur något som kanske varit en självklarhet kan lyftas fram och bli en tillgång, något så unikt som en galleria med retrokänsla. Många originaldetaljer finns kvar och det är jätteroligt att se hur företagen som finns i Arkaden satsar på att skapa en trevlig känsla för platsen , säger Helena Nyman Friberg, näringslivsstrateg.

Ett pågående arbete

Under hösten har fastighetsägaren satt upp ny belysning. Golv, väggar och tak har putsats upp och gamla skyltar tagits ner. Ett skjul utanför gallerian har just tagits bort och planen är att ta ner plåtfasaden mot Olins park och återskapa den ursprungliga putsade fasaden. På så vis skapas en lika välkomnande och självklar entré som från Hötorget. En del arbete återstår såsom lagning av takfönstren och gestaltningen av den östra entrén mot Olins park. Det pågår också ett arbete med omgestaltning av Olins Park, där Arkadens förskönade entré kommer att bli en fint inslag.

- Skara är en viktig kommun för SBB. Vi har mer än 365 lägenheter i kommunen och äger flera centrumfastigheter med kommersiella hyresgäster. Vi värnar givetvis centrumkärnan och det lokala näringslivet och vill gärna vara en del av utvecklingen, säger Frida Andersson som är ansvarig förvaltare för Samhällsbyggnadsbolaget.

Samverkan mellan kommunen och näringen

En av verksamheterna som gjort en rejäl satsning under hösten är Aberdeen Parfymeri & Salong, som tillsammans med fastighetsägaren SBB renoverat sina lokaler. Även Tillsammans butik valde att satsa och utöka verksamheten med mer butiksyta bara två månader efter öppningen. Några av butikerna har tagit hjälp av Katedralskolans handelsprogram för att skapa fina skyltfönster även inne i Arkaden.

- Arkaden har väckts ur sin törnrosasömn och det känns bra när vi kan samverka tillsammans för att utveckla en plats. En eloge till både SBB och företagen som finns i Arkaden för att de satsar och ser möjligheterna trots tuffa tider. Flera av dem berättar om både besökare och Skarabor som har upptäckt Arkaden på nytt och det är såklart jättebra för Skara. Så här vill vi jobba tillsammans! säger Helena Nyman Friberg.

Kontaktuppgifter
Helena Nyman Friberg
Telefon 0511-320 06
E-post: helena.nymanfriberg@skara.se


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.


Kontaktpersoner

Peter Blom
Utvecklingsledare
Peter Blom
Linda Esseholt Hermansson
Kommundirektör
Linda Esseholt Hermansson
Ylva Pettersson
Oppositionsråd
Ylva Pettersson
Pernilla Magnusson
Förvaltningschef omsorgen
Pernilla Magnusson
Mats Flygelholm
Förvaltningschef service och teknik
Mats Flygelholm
Carolina Esping
Utvecklingschef
Carolina Esping
Mikael Hätting
Kommunjurist
Mikael Hätting
Säkerhetssamordnare
Rebecca Bergelin
Utvecklingsledare
Camilla Helander
Verksamhetsutvecklare kultur
Johan Frick
Marie Wennerholm
Besöksnäringsstrateg
Marie Wennerholm
Peter Gustavsson
Verksamhetsutvecklare
Peter Gustavsson
Maria Vretemark
Fil dr, 1:e antikvarie
Maria Vretemark
Kommunikationsenheten