2019-10-12 19:15Pressmeddelande

Årets kulturros sätter Eggby på kartan

null

Kulturveckan invigdes under lördagen med fanfarer och sång. I samband med invigningen utdelades också en kulturros, ett pris som varje år delas ut av kultur- och fritidsnämnden. I år uppmärksammades mat som kultur, då priset gick till Lena Bäckdahl och Staffan Pehrsson på Snickartorpet.

Motiveringen lyder:

”2019 års Kulturros tilldelas Lena Bäckdahl och Staffan Pehrsson på Snickartorpet i Eggby, en gårdsbutik där de utvecklar en ”matkultur” där lokala råvaror och italienska impulser förenas”.

- Många har upptäckt Snickartorpets fina kvalitet, och den matglädje som präglar verksamheten. Mat är en viktig del av vårt kulturarv, och på det här sättet vill vi uppmärksamma en nyskapande kulturyttring på kommunens landsbygd, kommenterar Jan-Erik Augustsson, ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

- Vi är hedrade och överraskade. Vi har genom verksamheten velat sätta Eggby på kartan, sade Lena Bäckdahl i sitt tacktal.

Skara kammarkör medverkade med sång och hade valt en repertoar som anknöt till kulturveckans tema Spel. Framträdandet innehöll en hel del spexande, bland annat en duell med ljussablar.

Kontaktperson

Jan-Erik Augustsson
Ordförande i Kultur- och fritidsnämnden
Telefon 070-682 19 13
jan-erik.augustsson@skara.se


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.


Kontaktpersoner

Peter Blom
Utvecklingsledare
Peter Blom
Linda Esseholt Hermansson
Kommundirektör
Linda Esseholt Hermansson
Ylva Pettersson
Oppositionsråd
Ylva Pettersson
Pernilla Magnusson
Förvaltningschef omsorgen
Pernilla Magnusson
Mats Flygelholm
Förvaltningschef service och teknik
Mats Flygelholm
Carolina Esping
Utvecklingschef
Carolina Esping
Mikael Hätting
Kommunjurist
Mikael Hätting
Säkerhetssamordnare
Rebecca Bergelin
Utvecklingsledare
Camilla Helander
Verksamhetsutvecklare kultur
Johan Frick
Marie Wennerholm
Besöksnäringsstrateg
Marie Wennerholm
Peter Gustavsson
Verksamhetsutvecklare
Peter Gustavsson
Maria Vretemark
Fil dr, 1:e antikvarie
Maria Vretemark
Kommunikationsenheten