2016-12-14 13:00Pressmeddelande

Ardalaskolans rektor kommer inte att återgå till sin tjänst

null

Under hösten som varit har det förekommit en del problem på Ardalaskolan i Skara. Framför allt har det funnits brister vad gäller trygghet och studiero. För att komma tillrätta med problemen inleddes en ledningsutredning. Under tiden tog en verksamhetschef över ledningen av skolan. Utredning som genomförts har bland annat resulterat i att skolans rektor avslutar sin tjänst i kommunen.

Kommunen och rektorn har kommit överens om att gå skilda vägar. En uppgörelse har träffats som innebär att rektorns anställning upphör den sista december 2016 och att ett avgångsvederlag om 12 månadslöner betalas ut.

- Det här är en mycket tråkig historia och jag beklagar att det gick så långt som det gjorde. Avgångsvederlaget är rimligt med tanke på rektorns långa anställningstid i kommunen och gällande uppsägningstid, säger tillförordnad förvaltningschef Ove Johansson.

Rektorn kommer också att kunna avsluta sin rektorsutbildning på kommunens bekostnad i vår.

- Det känns bra att vi är överens och att vi som arbetsgivare har gett rektorn förutsättningar för att komma vidare i sin yrkeskarriär, säger verksamhetschef Susann Johansson. Nu inleder vi omgående rekryteringen av en ny rektor till Ardalaskolan.

Fram till att en ny rektor finns på plats kommer skolan tillsvidare att ledas av verksamhetschef Annelie Eriksson som tillförordnad rektor.


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.


Kontaktpersoner

Peter Blom
Utvecklingsledare
Peter Blom
Linda Esseholt Hermansson
Kommundirektör
Linda Esseholt Hermansson
Ylva Pettersson
Oppositionsråd
Ylva Pettersson
Pernilla Magnusson
Förvaltningschef omsorgen
Pernilla Magnusson
Mats Flygelholm
Förvaltningschef service och teknik
Mats Flygelholm
Carolina Esping
Utvecklingschef
Carolina Esping
Mikael Hätting
Kommunjurist
Mikael Hätting
Säkerhetssamordnare
Rebecca Bergelin
Fritidschef
Camilla Helander
Verksamhetsutvecklare kultur
Johan Frick
Marie Wennerholm
Besöksnäringsstrateg
Marie Wennerholm
Peter Gustavsson
Verksamhetsutvecklare
Peter Gustavsson
Maria Vretemark
Fil dr, 1:e antikvarie
Maria Vretemark
Kommunikationsenheten