2024-06-20 09:32Pressmeddelande

Arbetet med medborgarberedningen för Djurgårdshage har inletts

Deltagarna i medborgarberedningen för Djurgårdshage har haft sin första workshop om utvecklingen av den nya stadsdelen.Deltagarna i medborgarberedningen för Djurgårdshage har haft sin första workshop om utvecklingen av den nya stadsdelen.

Arbetet med medborgarberedningen för den nya stadsdelen Djurgårdshage har påbörjats. Vid den första av sex planerade temakvällar möttes 25 engagerade deltagare i stadshuset för att diskutera och arbeta med temat grönstruktur, det vill säga kommunens grönområden.

- Det är jättebra och viktigt att medborgarna får ge sitt perspektiv. Vi behöver våga tänka nytt när vi tar fram en ny stadsdel, sa Alfons Marklén, en av deltagarna.

Kvällen började med en kunskapshöjande föreläsning om vad grönstruktur innebär. Efter det arrangerades en workshop där deltagarna behandlade och diskuterade olika frågeställningar relaterade till ämnet.

- Workshopen hade ett klockrent upplägg. Kvällen var produktiv och engagerande och det var intressant att se att mycket gemensamt kom upp, menade Patrick Woitala, som också deltog i workshopen.

Workshopen resulterade i ett antal rekommendationer och förslag som sedan kommer att sammanställas i en rapport. Denna rapport kommer att lämnas över till politikerna och kommer att vara en viktig del i arbetet med planprogrammet för Djurgårdshage.

Arbetet fortsätter under hösten

Under hösten kommer arbetet med medborgarberedningen att fortsätta med teman som infrastruktur, bostäder, mat och energiförbrukning, social infrastruktur samt service och utbud. Syftet med medborgarberedningen är att säkerställa att invånarnas röster och idéer beaktas i planeringen av den nya stadsdelen. 


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.


Kontaktpersoner

Peter Blom
Utvecklingsledare
Peter Blom
Tf stadsarkitekt
Jonathan Naraine