2018-07-25 09:00Pressmeddelande

Allt fler ansöker om solcellsstöd

null

Intresset för solceller är rekordhögt och kommer troligtvis att öka ytterligare. Många villaägare som varit intresserade tidigare har lockats av att stödet för solcellsinstallationer höjdes från 20 till 30 procent den 1 januari 2018.

Lokalt märker Thomas Skagenborg av intresset bland allmänheten. Han arbetar som energi- och klimatrådgivare tillsammans med Camilla Funke i fem kommuner, Essunga, Grästorp, Götene, Skara och Vara. 

- Frågorna om solceller har ökat enormt första halvåret. Man ställer främst frågor om dimensionering, lämplig placering och kvalitén hos olika leverantörer, säger Thomas.

Att intresset är stort märks genom att ansökningarna för solcellsstöd ökat hos länsstyrelsen. Förra året gjordes 49 ansökningar i de fem kommunerna och hittills i år har redan 58 ansökningar kommit in till slutet av april. Totalt har 149 ansökningar godkänts sedan solcellsstödet infördes 2009.

Den största delen av ansökningarna kommer från villaägare men även bland företag och energibolag syns viljan att investera i solcellsanläggningar.

För företagen är det en lönsam affär som sänker kostnaderna för inköpt el och skapar en bra miljöprofil. Energibolag bygger andelsägda solcellsparker där allmänheten erbjuds att köpa andelar motsvarande sin förbrukning, bl.a. startar snart Göteborgs energi bygget av Sveriges största solcellspark vid Säve flygplats med en installerad effekt på 5 Gigawatt. Parken kommer att tas i drift under hösten 2018.

Energi- och klimatrådgivningen kommer i det nationella insatsprojektet mot solenergi som pågår fram till hösten 2019 arrangera en mängd seminarier och aktiviteter, bl.a. i Grästorp den 25 augusti och Skara den 13 september.

Kontaktuppgifter

Thomas Skagenborg
Energi- och klimatrådgivare
Telefon: 0707-39 52 84
E-post: thomas.skagenborg@skara.se


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.


Kontaktpersoner

Peter Blom
Utvecklingsledare
Peter Blom
Linda Esseholt Hermansson
Kommundirektör
Linda Esseholt Hermansson
Ylva Pettersson
Oppositionsråd
Ylva Pettersson
Pernilla Magnusson
Förvaltningschef omsorgen
Pernilla Magnusson
Mats Flygelholm
Förvaltningschef service och teknik
Mats Flygelholm
Carolina Esping
Utvecklingschef
Carolina Esping
Mikael Hätting
Kommunjurist
Mikael Hätting
Säkerhetssamordnare
Rebecca Bergelin
Utvecklingsledare
Camilla Helander
Verksamhetsutvecklare kultur
Johan Frick
Marie Wennerholm
Besöksnäringsstrateg
Marie Wennerholm
Peter Gustavsson
Verksamhetsutvecklare
Peter Gustavsson
Maria Vretemark
Fil dr, 1:e antikvarie
Maria Vretemark
Kommunikationsenheten