2016-05-23 11:26Pressmeddelande

2 juni slutar lärarna skolan för terminen – Läslyftet

Skara kommun finns med från start i denna genomgripande kompetenssatsning

Läslyftet är en kompetensutvecklingsinsats i språk-, läs- och skrivdidaktik för alla lärare och förskollärare som arbetar inom skola och förskola. Det är en bred satsning som vänder sig till lärare i skolans alla ämnen.

Välkommen att träffa lärarna vid avslutningen så berättar vi mer om satsningen!

Torsdag 2 juni klockan 15.00-17.00
Mariebergsskolan i Skara

Då avslutar vi fortbildningsarbetet i läs- språk och skrivdidaktik för detta läsår med gemensamt arbete i våra grupper, lite utvärdering och fika. 


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.


Kontaktpersoner

Peter Blom
Utvecklingsledare
Peter Blom
Linda Esseholt Hermansson
Kommundirektör
Linda Esseholt Hermansson
Ylva Pettersson
Oppositionsråd
Ylva Pettersson
Pernilla Magnusson
Förvaltningschef omsorgen
Pernilla Magnusson
Mats Flygelholm
Förvaltningschef service och teknik
Mats Flygelholm
Carolina Esping
Utvecklingschef
Carolina Esping
Mikael Hätting
Kommunjurist
Mikael Hätting
Säkerhetssamordnare
Rebecca Bergelin
Fritidschef
Camilla Helander
Verksamhetsutvecklare kultur
Johan Frick
Marie Wennerholm
Besöksnäringsstrateg
Marie Wennerholm
Peter Gustavsson
Verksamhetsutvecklare
Peter Gustavsson
Maria Vretemark
Fil dr, 1:e antikvarie
Maria Vretemark
Kommunikationsenheten