2017-04-03 08:00Pressmeddelande

17 nya villatomter släpps i Skara

null

Som tidigare rapporterats om är intresset för att bygga småhus i Skara just nu stort. Kommunen har en stadigt växande tomtkö men i dagsläget bara tre lediga tomter. Därför släpper man nu 17 nya tomter; 7 stycken i Skaraberg och 10 stycken i Sörskogen.

Senast kommunen släppte tomter var i augusti 2013, då man släppte 22 nya tomter som var en utökning av den befintliga bebyggelsen i Sörskogen. Sedan dess har intresset för att bygga i Skara ökat enormt, mycket beroende på hur bostadsmarknaden utvecklat sig, och kommunens tomter börjar ta slut. I dagsläget finns endast tre lediga tomter i tätorten.

- Vi har just nu 53 personer i tomtkön. Av dessa har 12 en tomt reserverad. Det betyder att 41 personer i kön står utan tomt, berättar Kim Olsson, mark- och exploateringsingenjör.

Tomtsläppet kommer att ske den 5 april och pågå under tre veckor. Under början av veckan kommer information via brev till samtliga i tomtkön. Vid ett tomtsläpp reserveras inga tomter utan man lämnar in en intresseanmälan under en förutbestämd tid, i detta fallet tre veckor, och därefter delas tomterna ut enligt turordningslistan i tomtkön. Skulle det finnas flera intresseanmälningar på samma tomt betyder detta att tomten kommer att reserveras till den som stått längst tid i kön.

- Känslan vi har är att de flesta tomterna kommer att vara reserverade när tomterna tilldelats efter att tiden för intresseanmälan har gått ut, fortsätter Kim Olsson.

En tomtreservation gäller i sex månader och under denna tid måste en bygglovsansökan ha kommit in till plan- och byggenheten. Om bygglovsansökan uteblir görs tomten tillgänglig för alla i tomtkön igen.

- Förra året var ett riktigt bra byggår. Det ska bli spännande att se vad som händer under det här året och hur många nya hus som uppförts när vi summerar 2017, avslutar Kim Olsson.


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.


Kontaktpersoner

Peter Blom
Utvecklingsledare
Peter Blom
Linda Esseholt Hermansson
Kommundirektör
Linda Esseholt Hermansson
Ylva Pettersson
Oppositionsråd
Ylva Pettersson
Pernilla Magnusson
Förvaltningschef omsorgen
Pernilla Magnusson
Mats Flygelholm
Förvaltningschef service och teknik
Mats Flygelholm
Carolina Esping
Utvecklingschef
Carolina Esping
Mikael Hätting
Kommunjurist
Mikael Hätting
Säkerhetssamordnare
Rebecca Bergelin
Fritidschef
Camilla Helander
Verksamhetsutvecklare kultur
Johan Frick
Marie Wennerholm
Besöksnäringsstrateg
Marie Wennerholm
Peter Gustavsson
Verksamhetsutvecklare
Peter Gustavsson
Maria Vretemark
Fil dr, 1:e antikvarie
Maria Vretemark
Kommunikationsenheten