2017-12-13 12:43Nyheter

Turistbyrån säsongsanpassar sina öppettider

Från och med 2018 kommer Turistbyrån i Skara att börja säsongsanpassa sina öppettider.

-Sedan en längre tid tillbaka har Sveriges turisters vanor och behov förändrats. Till följd av detta har vi i Skara påbörjat en förändringsresa som möter upp dessa behov, säger Marie Wennerholm besöksnäringsstrateg i Skara kommun.

Bakgrunden till förändringen är att antalet fysiska besök minskar och att man istället vänder sig till exempelvis hemsidor och sociala medier för att söka och ta del av information. Med anledning av att människor blir allt mer digitala ökar också förväntan om korrekt, uppdaterad och informationsrikt material i våra olika kanaler. Det är viktigt att resurserna anpassas utifrån efterfrågan och därför kommer kommunen att under vintermånaderna möta målgruppen där de befinner sig- det vill säga i de digitala kanalerna. I och med denna förändring kommer det att ges ett större utrymme för att planera, förbereda och utvärdera olika insatser, projekt och evenemang. Utöver detta har Turistrådet Västsverige tagit fram en modell att jobba utifrån som innebär att man är ute på plats i näringen för att hjälpa dem att inventera och stärka upp deras digitala närvaro. En förutsättning för att hjälpa besöksnäringen att utvecklas är att frigöra arbetstid för att anamma nya arbetssätt.

-I Skara har vi flera olika turistmål och evenemang och det mesta utspelar sig under vår och sommarmånaderna. Det är också då som trycket på Turistbyrån är som högst. Vår stad har mycket att erbjuda och det behöver man ständigt arbeta med och utveckla, säger Peter Blom kommunikationschef i Skara kommun.

Turistbyrån öppnar upp för besökare när de första turisterna anländer till transäsongen i mars och håller öppet till slutet av september när de sista sommarturisterna avrest.

– Turistbyrån utökar sina öppettider och tillgänglighet under de sju månader då trycket är som högst. Under resterande fem månader utökar vi vår närvaro i de digitala kanalerna, förklarar Peter Blom.

Personalen på Turistbyrån kommer att vara tillgängliga under hela året både på telefon och mail. Det finns även ett antal Infopoints i Skara dit turister kan vända sig för att få kartor, broschyrer och svar på enklare frågor när Turistbyrån inte har öppet, exempelvis biblioteket och museet. För den som vill köpa biljetter till evenemang i Skara säljs dessa numera på Nya Biblioteket, som har öppet sex dagar i veckan och även kvällstid.

Kontaktpersoner

Peter Blom
Kommunikationschef
0511-320 40

Marie Wennerholm
Besöksnäringsstrateg
0511-326 81


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.


Kontaktpersoner

Peter Blom
Utvecklingsledare
Peter Blom
Linda Esseholt Hermansson
Kommundirektör
Linda Esseholt Hermansson
Ylva Pettersson
Oppositionsråd
Ylva Pettersson
Pernilla Magnusson
Förvaltningschef omsorgen
Pernilla Magnusson
Mats Flygelholm
Förvaltningschef service och teknik
Mats Flygelholm
Carolina Esping
Utvecklingschef
Carolina Esping
Mikael Hätting
Kommunjurist
Mikael Hätting
Säkerhetssamordnare
Rebecca Bergelin
Utvecklingsledare
Camilla Helander
Verksamhetsutvecklare kultur
Johan Frick
Marie Wennerholm
Besöksnäringsstrateg
Marie Wennerholm
Peter Gustavsson
Verksamhetsutvecklare
Peter Gustavsson
Maria Vretemark
Fil dr, 1:e antikvarie
Maria Vretemark
Kommunikationsenheten