2023-06-28 07:21Nyheter

Skara kommun erbjuder verktyg som hjälper dig genom en separation

Samarbete efter skilsmässa

SES, Samarbete efter skilsmässa, är ett digitalt och interaktivt verktyg som ska hjälpa föräldrar och barn att hantera den livskris som skilsmässa och separation innebär. SES används både inför, under och efter en separation.

Ses är tryggt och säkert eftersom det är helt anonymt. Verktyget är utvecklat av Köpenhamns universitet och bygger på forskning kring effekten av SES. Resultaten visar att SES minskar depression, stress och fientlighet.

Kommunen erbjuder SES

Skara kommun erbjuder nu familjer, par och barn detta digitala verktyg som en hjälp att förstå och hantera egna och barns reaktioner kopplat till separation.

– Äntligen kan Skaras medborgare få ta del av den digitala och kostnadsfria tjänsten SES (Samarbete efter Skilsmässa)! Forskning har visat att SES hjälper barn och föräldrar på ett tryggt sätt genom skilsmässa eller separation. Skara kommun erbjuder dessutom tjänsten på svenska, engelska och arabiska, säger Rocio Balague, samordnare barn och unga i Skara kommun.

Hjälp barnen och dig själv tryggt genom skilsmässan

Med det digitala verktyget kan du som invånare i Skara kommun få gratis stöd till de förändringar och utmaningar som en skilsmässa eller separation innebär. 

  • Förstå och hantera dina egna och dina barns reaktioner
  • Få hjälp utan väntetid eller krav om fysiskt möte
  • Kunskap om verktyget som bygger på forskning 
  • Frihet till att själv välja ämnen och hur mycket tid du vill avsätta

Kom igång på www.samarbeteefterskilsmassa.se och ange din egen eller ditt barns hemkommun. 

Vill du använda SES?

Plattformen når du genom skara.se/SES eller SES hemsida. Det är helt kostnadsfritt att använda SES och du kan använda tjänsten helt anonymt. Om du har några frågor kring plattformen kan du kontakta eller besöka kommunens kontaktcenter.


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.