2020-10-27 17:00Nyheter

Omsorgen säkrar upp för driftsstörningar

null

Under de senaste tjugo dagarna har det förekommit tekniska driftstörningar vid flera tillfällen i larmkedjan i omsorgen. Felet har inte lett till några allvarliga incidenter och ska nu vara avhjälpt, men Skara kommun har inlett en dialog med leverantören av larmtjänsten.

Skara kommun köper i likhet med ett hundratal andra kommuner i Sverige upp tjänsten larmmottagning från en extern leverantör. De driftstörningar som har inträffat under den senaste månaden rör sig om förseningar i larmkedjan från brukare till larmmottagning och vidare till medarbetare i hemvården. Det handlar alltså inte om totala avbrott. Men en mindre driftstörning kan på sitt sätt vara svår att hantera eftersom det kanske inte går att veta exakt var felet ligger eller när det är avhjälpt. Skara kommun har nu inlett en dialog med leverantören av larmtjänsten.

Omsorgen har planer för driftsstopp av olika slag. Men nu kommer verksamheten att jobba vidare med att synliggöra och uppdatera planen med hur man kan agera vid driftsstörningar. Även om störningen i egentlig mening är liten kan den upplevas som stor för den som blir drabbad.

- Vi förstår om vissa av våra brukare har känt oro om de inte har kommit fram till larmtjänsten lika snabbt som vanligt. Men får vi bara reda på att det är någon som har larmat så gör vi allt vi kan för att följa upp och agera på det. säger omsorgschefen Pernilla Magnusson.

Kommunen kommer att säkra upp med mer nattpersonal igen ifall störningen skulle återkomma. Verksamheten kommer också att arbeta för att hålla kunskapen om rutiner uppe i arbetslagen och informera när det kommer in ny personal. Alla åtgärderna är till för att brukarna ska känna trygghet i sin hemmiljö.

- Nu ska allt fungera men är du brukare eller anhörig och känner dig orolig så kan du testa larmet vid något tillfälle. Om det då inte blir någon respons kan du kontakta ditt hemvårdsområde eller larmadministratören. Vi är mycket angelägna om att få veta om det finns avvikelser av något slag, avslutar Pernilla Magnusson.

Kontaktperson

Pernilla Magnusson
Förvaltningschef
Omsorgsförvaltningen
Direkttelefon 0511-323 53


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.


Kontaktpersoner

Peter Blom
Utvecklingsledare
Peter Blom
Linda Esseholt Hermansson
Kommundirektör
Linda Esseholt Hermansson
Ylva Pettersson
Oppositionsråd
Ylva Pettersson
Pernilla Magnusson
Förvaltningschef omsorgen
Pernilla Magnusson
Mats Flygelholm
Förvaltningschef service och teknik
Mats Flygelholm
Carolina Esping
Utvecklingschef
Carolina Esping
Mikael Hätting
Kommunjurist
Mikael Hätting
Säkerhetssamordnare
Rebecca Bergelin
Utvecklingsledare
Camilla Helander
Verksamhetsutvecklare kultur
Johan Frick
Marie Wennerholm
Besöksnäringsstrateg
Marie Wennerholm
Peter Gustavsson
Verksamhetsutvecklare
Peter Gustavsson
Maria Vretemark
Fil dr, 1:e antikvarie
Maria Vretemark
Kommunikationsenheten