2023-04-21 14:28Nyheter

Litteraturfestivalen ”Hela Skara Läser” fick flygande start

Folk samlas utanför biblioteket i Skara inför invigningen av Skaras litteraturfestival 2023.Invigning i strålande sol

Under torsdagseftermiddagen invigdes Litteraturfestivalen i Skara utanför Nya biblioteket  med musik från Musikskolan samt tal från förvaltningschef Jytte Rixman Svantesson och kultur- och fritidsnämndens ordförande Frans Persic. Kvällens gäst var Dick Harrison, som talade på festivaltemat magi och mystik.

Torsdagskvällens soliga väder satte tonen för den andra upplagan av litteraturfestivalen i Skara. Under invigningen höll förvaltningschefen för Kultur och fritid, Jytte Rixman-Svantesson, ett inspirerande tal där hon påpekade vikten av att göra Hela Skara Läser till en vana för att sätta staden på kartan som en bokstad.

Kultur-och fritidsnämndens ordförande Frans Persic höll också ett tal där han betonade betydelsen av läsfrämjande insatser och kulturliv i staden.

Historieprofessorn Dick Harrison drog en stor publik på cirka 120 personer under sin föreläsning där han diskuterade häxeri och trolldom i historiskt perspektiv. Han underströk också hur trolldom ofta har betraktats som underhållning och vidskepelse.

Projektansvarig, Sonia Lindblom, var glad över festivalens framgång och de positiva resultat som hittills har uppnåtts. Medlemmar från Skara Gille hjälpte till som funktionärer, vilket bidrog till att göra evenemanget möjligt. Elever från Skara Musikskola spelade träblåsinstrument, vilket gav en extra dimension till festivalens atmosfär och tema.

Besökarna kan förvänta sig fler spännande evenemang under festivalens återstående dagar. Litteraturfestivalen har potentialen att fortsätta att växa och bidra till att Skara blir en stad med ett rikt och levande kulturliv.


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.