2021-08-31 09:00Nyheter

Fler pedagoger i Skaras förskolor

null

Storleken på barngrupperna i Skaras kommunala förskolor har minskat, tack vare satsningar på mer personal och statliga bidrag. Från 2018 till 2020 minskade snittet från 6,0 till 5,3 barn per årsarbetare. Ett genomsnitt som nu är i linje med landets andra kommuner och första gången sedan 2013.

Barn- och utbildningsförvaltningen har aktivt sökt stadsbidrag och fått det beviljat från Skolverket. Tillskottet ska gå till insatser som minskar eller motverkar en ökning av barngruppernas storlek i förskolan. Kommunen har kunnat anställa fler pedagoger i verksamheterna och på så sätt kunnat minska storleken på barngrupperna.

-Tack vare att Skolverket har beviljat statsbidrag för minskade barngrupper, har Skara kommun kunnat organisera miljö och barngrupper för att det ska gynna de allra yngsta barnens utbildning och undervisning, säger Ulrika Kragner, biträdande förvaltningschef barn- och utbildningsförvaltningen.

Arbetet på Skaras förskolor

Minskade barngrupper möjliggör en bättre arbetsmiljö för både barn och personal i våra förskolor.

-Skara kommuns förskolor har även beviljats statsbidrag för att arbeta språkutvecklande, detta medför utveckling av lärmiljöer samt ytterligare pedagognärvaro. Förskolorna kan erbjuda en likvärdig utbildning även för de allra yngsta. säger Freja Lindahl rektor för förskolorna Lindängen, Millan, Ving och dagbarnvårdare.

En ökad pedagognärvaro i en grupp med färre barn gynnar barns lust till lärande, utveckling och ger en vistelsetid präglad av kvalitet. Alla barn får sitt omsorgsbehov tillgodosett, barnen blir sedda och bekräftade i sitt lärande.

-Tack vare den extra satsningen har vi kunnat planera aktiviteter efter barns intresse och kunnat ge det lilla extra. Språksamling med fyra barn 1-2 år ser vi gynnar deras lärande och deras identitetsskapande som går hand i hand med språket, säger Angela Skoglund pedagog i Skara kommun.

En förskola i framkant

Förskolan ska möjliggöra att barn kan, vill och vågar.

-Vi har satsat på förskolan, och nu kan vi tydligt se att det gett resultat. För andra året i rad ser vi tydligt hur antal barn per årsarbetare minskat ordentligt, säger Lotta Grönlund Plöen utbildningsnämndens ordförande (M).

 

2021 års siffor presenteras först under nästa vår.


Kontakt
Ulrika Kragner
Biträdande Förvaltningschef

Tel direkt 0511-322 98


Om Skara kommun

I Skara kommun arbetar drygt 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge dig en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som möjligt för våra medborgare.


Kontaktpersoner

Peter Blom
Utvecklingsledare
Peter Blom
Linda Esseholt Hermansson
Kommundirektör
Linda Esseholt Hermansson
Ylva Pettersson
Oppositionsråd
Ylva Pettersson
Pernilla Magnusson
Förvaltningschef omsorgen
Pernilla Magnusson
Mats Flygelholm
Förvaltningschef service och teknik
Mats Flygelholm
Carolina Esping
Utvecklingschef
Carolina Esping
Mikael Hätting
Kommunjurist
Mikael Hätting
Säkerhetssamordnare
Rebecca Bergelin
Utvecklingsledare
Camilla Helander
Verksamhetsutvecklare kultur
Johan Frick
Marie Wennerholm
Besöksnäringsstrateg
Marie Wennerholm
Peter Gustavsson
Verksamhetsutvecklare
Peter Gustavsson
Maria Vretemark
Fil dr, 1:e antikvarie
Maria Vretemark
Kommunikationsenheten